Přihlášení do IS MU
Pedagogická fakulta

MA2MP_PDM2 Didaktika matematiky 2

V předmětu Didaktika matematiky 2 mají studenti k dispozici webovou učebnici s velkým množstvím modelových matematických příkladů na téma geometrické interpretace algebraických výrazů. Animace krok za krokem znázorňují, jak mají budoucí učitelé matematiky vysvětlovat dětem postup řešení. Jednodušší příklady jsou doplněny o schémata. Příklady náročnější na prostorovou představivost jsou znázorněny 3D vizualizací.

Zobrazit vše

Náhledy e-learningu

 Modelové a řešené příklady jsou studentům prezentovány ve webové učebnici
 Jednotlivé animace jsou krokované
 Díky animacím lépe studenti pochopí, jak budoucím žákům učivo vysvětlit
 Proces náročnější na prostorovou představivost je znázorněn 3D vizualizací