Přihlášení do IS MU
Pedagogická fakulta

MA2MP_PDM3 Didaktika matematiky 3

Elektronickou oporou předmětu je webová publikace Zajímavá geometrie pro každého. Učebnici vytvořila vyučující ve spolupráci s techniky ISu. Učebnice ilustruje řešení geometrických úloh netradiční zábavnou formou. Aby vyučující dosáhla maximální názornosti, zařadila do učebnice mnoho doprovodných ilustrací, schématických postupů a animací. Zejména animace umožňují přiblížit studentům detailní a názorné řešení úloh, což by při jiné metodě znázornění možné nebylo.

Zobrazit vše

Náhledy e-learningu

 Řešení geometrických úloh je znázorněno pomocí animací
 Výukové texty, schémata a jednotlivé řešené příklady a náměty jsou součástí webové učebnice
 Studenti mají k dispozici i řadu příkladů zaměřených na chytré počítání obsahů útvarů
 Doplňující články a výukové texty k výkladu najdou studenti ve studijních materiálech v ISu