Přihlášení do IS MU
Pedagogická fakulta

R2MK_PCS2 Překladová cvičení 2

Pomocí webového rozhraní mají studenti předmětu Překladová cvičení 2 k dispozici záznam přednášky překladatelů Milana a Libora Dvořákových. Šlo o jednorázovou akci a studenti v dalších semestrech tak mohou tuto přednášku zhlédnout právě díky záznamu přednášky. Jednotlivé přednášky jsou indexovány, takže se studenti podle osnovy mohou v přednášce velmi dobře orientovat a mohou ji využívat dále při svém studiu či při dohledávání jednotlivých překladů. V samotné výuce může vyučující na ukázkách z přednášky demonstrovat vysvětlení některých pojmů, termínů apod. Z obsahu záznamu vychází některé domácí úkoly, které studenti dostávají a také některé otázky závěrečného testu. Studenti mají k nahrávkám přístup prostřednictvím odkazu ve studijních materiálech předmětu. Webové rozhraní a záznamy přednášek byly připraveny ve spolupráci s techniky ISu. Kromě samotných nahrávek mají studenti k dispozici i interaktivní osnovu předmětu, prostřednictvím které mají přehledně k dispozici veškeré texty, se kterými budou ve výuce během semestru pracovat.

Náhledy e-learningu

 Záznamy přednášek odborníků mají studenti ve webovém rozhraní
 Při kliku na obsah vpravo si studenti spustí danou pasáž
 V druhé přednášce mají studenti k dispozici hned pod videem rozebíraný text i s překladem