Přihlášení do IS MU
Pedagogická fakulta

RJ2MP_DLP1 Dětská literatura 1

V tomto předmětu se studenti setkávají s problematikou dětské ruské literatury. K dispozici mají prezentace a studijní texty v online podobě a k samostudiu mohou také využít unikátní videozáznamy ze série zvaných přednášek, které vedla profesorka Irina G. Mineralova. Šlo o jednorázovou akci a studenti v dalších semestrech tak mohou tento přednáškový cyklus zhlédnout právě díky záznamu, který byl pořízen ve spolupráci s techniky ISu. Jednotlivé přednášky jsou indexovány, takže se studenti podle osnovy mohou v přednášce velmi dobře orientovat a mohou ji využívat dále při svém studiu či při dohledávání jednotlivých knih, o kterých profesorka hovořila. Vedle videa vždy vidí i samotné rozebírané texty.

Zobrazit vše

Náhledy e-learningu

 Studenti mají k dispozici sérii zvaných přednášek významné profesorky
 Mohou si spustit jednotlivé přednášky online
 Video je indexováno pro snazší vyhledávání a doplněn je i probíraný text k nahlédnutí
 Jednotlivé přednášky a studijní texty mají studenti k dispozici v ISu