Přihlášení do IS MU
Pedagogická fakulta

SP7BK_RMO Reedukace mozkové obrny

Elektronická učebnice Grafomotorika a psaní u žáků s tělesným postižením je interaktivní pomůckou pro studenty somatopedie. Studenti v ní naleznou komplexní informace o práci s žáky s poškozením motoriky. Učebnice obsahuje řadu ilustračních snímků a schémat, které zvyšují názornost probíraného tématu. K procvičování slouží kontrolní otázky na konci každé kapitoly. Studenti zde také naleznou odkazy na další literaturu a internetové zdroje, které se tematikou zabývají. K lepšímu vysvětlení základních pojmů slouží interaktivní slovník, který je součástí učebnice.

Náhledy e-learningu

 Webová učebnice obsahuje výukové texty i schémata
 Texty doplňuje množství ilustračních schémat
 Výkladový slovník pojmy odkazuje rovnou do příslušných kapitol
 Např. fotografie správného sedu a úchopů fotili technici ISu přímo s dítětem dle instrukcí učitele