Přihlášení do IS MU
Právnická fakulta

MP108Z Jazyk I.1. - němčina pro právníky

V předmětu je zavedena interaktivní osnova, ve které studenti mají odkazy na volně dostupné zdroje týkající se výuky německého jazyka. Pro procvičování slovní zásoby je jim k dispozoci učebnice v aplikaci Dril, kde je v 10 lekcích celkem 1384 jazykových kartiček. Ke každé lekci jsou připraveny procvičovací odpovědníky s otázkami s obrázky.

Náhledy e-learningu

 V deseti lekcích mají studenti v drilovací učebnici připraveno 1384 slovíček
 Rozhraní, přes které se studenti slovíčka učí pokročilou metodou opakování s prodlevami
 Interaktivní osnova obsahuje základní informace a odkazy
 Procvičovací odpovědníky obsahují i doplňující obrázky a schémata