Přihlášení do IS MU
Právnická fakulta

MP306Z Jazyk I.3. - němčina pro právníky

V předmětu je zavedena interaktivní osnova, ve které studenti mají odkazy na volně dostupné zdroje týkající se výuky německého jazyka. Pro procvičování slovní zásoby je jim k dispozoci učebnice v aplikaci Dril, kde je v 9 lekcích 966 jazykových kartiček. Ke každé lekci jsou připraveny procvičovací odpovědníky obsahující otázky s video, audio ukázkami a také otázky s obrázky.

Náhledy e-learningu

 Poslechová cvičení a testy s videoukázkami lépe napomáhají učení jazyka
 V interaktivní osnově mají studenti odkazy na procvičovací testy i volně dostupné materiály
 Studenti mají k dispozici 966 jazykových kartiček k učení
 Rozhraní aplikace Dril, studentům jsou náhodně nabízeny kartičky a oni volí, zda je věděli