Přihlášení do IS MU

Vysokokapacitní povinný předmět, ve kterém jsou jak přednášky, tak seminární výuka. Má zavedeno několik interaktivních osnov. Tyto osnovy jsou zpracovány pro potřeby seminární výuky, kterou vede několik vyučujících.

Zobrazit vše

Náhledy e-learningu

 V předmětu jsou k dispozici interaktivní osnovy některých seminárních skupin
 Náročná témata v osnově odlehčují generované komiksy
 Rozbory judikátů odevzdávají studenti elektronickou cestou do odevzdáváren
 Závěrečné zkoušení probíhá prostřednictvím skenování testů do IS MU