Přihlášení do IS MU

Tento povinný jazykový předmět má sdílené studijní materiály s volitelným předmětem (PrF:MV612Zk), protože výuka je identická a studenti obou předmětů mají stejný rozsah učiva. Výchozím studijním zdrojem je interaktivní osnova, která plní funkci rozcestníku ke kurzu s cílem usnadnit studentům práci se studijními materiály tak, aby zvládli požadavky na studium právní angličtiny ve třetím semestru. Ve studijních materiálech studenti naleznou pracovní sešity na každý seminář, výukové materiály a video nahrávky z prezentací studentů na seminářích.

Zobrazit vše

Náhledy e-learningu

 Elektronické testy obsahují i poslechová cvičení
 Interaktivní osnova usnadňuje studentům práci se studijními materiály
 Své úkoly odevzdávají studenti elektronicky
 Na každý seminář mají studenti k dispozici pracovní sešity v elektronické podobě