Přihlášení do IS MU

Výuka probíhá formou seminářů s více než 20 seminárními skupinami a podílí se na ní více vyučujících. Studijní materiály jsou rozděleny do složek podle jednotlivých seminárních vyučujících. V předmětu jsou zavedeny interaktivní osnovy jednotlivých vyučujících, kde jsou uvedeny informace a požadavky k výuce, sylaby k jednotlivým seminářům, odkazy na studijní materiály, zadání průběžných úkolů (tzv. příkladů), související judikaturu, zákony a další studijní literaturu.

Zobrazit vše

Náhledy e-learningu

 Některé semináře mají připravené interaktivní osnovy pro své studenty
 Úkoly odevzdávají studenti elektronicky do odevzdáváren rozdělených podle jednotlivých seminářů
 Podklady pro jednotlivé semináře naleznou studenti ve studijních materiálech či jednotlivých osnovách