Přihlášení do IS MU
Právnická fakulta

MVE002K Počítačové zpracování odborného textu

Předmět je vyučován plně e-learningovou formou. Učivo je rozděleno do šesti bloků, studium každého bloku trvá dva týdny. Výklad je zajištěn videonahrávkami (tzv. video tutoriály), které názorně vysvětlují problematiku probíraných témat. Studenti mají k dispozici dvě interaktivní osnovy, jednu s organizačními pokyny ke kurzu, druhou (tzv. obsahovou) s informacemi ke studiu jednotlivých bloků.

Zobrazit vše

Náhledy e-learningu

 Ukázka z interaktivní osnovy
 Výuková videa pomáhají studentům zorientovat se ve zpracování odborného textu
 Otázky s použitím speciální klávesnice na doplňování znaků
 Komunikace probíhá i prostřednictvím Tematického diskusního fóra