Přihlášení do IS MU

Zavedená interaktivní osnova plní funkci rozcestníku ke studijním zdrojům, doporučeným ke samostudiu jednotlivých témat probíraných ve výuce. Studenti zde mají dále k dispozici program přednášek, základní literaturu k celému kurzu i k jednotlivým přednáškám, a to včetně souvisejících právních předpisů a judikatury, powerpointové prezentace atd. K jednotlivým seminářům, které navazují na přednášky, jsou v osnově dostupná zadání příkladů k řešení. V aplikaci Rozpisy témat jsou zadána témata kolokviálních prací, na něž se studenti prostřednictvím této aplikace hlásí. Své práce pak odevzdávají do Odevzdávárny v IS MU.

Náhledy e-learningu

 Interaktivní osnova slouží jako základní rozcestník materiálů
 Téma kolokviálních prací si studenti vybírají elektronicky
 Své práce odevzdávají studenti do příslušné odevzdávárny v IS MU
 Výukové prezentace a další dokumenty jsou přístupné v elektronické podobě