Přihlášení do IS MU

V předmětu je k dispozici interaktivní osnova, která slouží jako rozcestník ke kurzu, kde jsou informace ke kurzu, podklady ke kontaktní výuce i doplňující studijní materiály. Dále byla ve spolupráci s techniky IS MU zpracována speciální výuková pomůcka tzv. Interaktivní mapa pro lidská práva (Human Rights Interactive Map, zkráceně HRIM). Smyslem této interaktivní mapy je poskytnout studentům možnost nahlédnout do zeměpisné oblasti působnosti základních univerzálních a regionálních nástrojů na ochranu lidských práv.

Náhledy e-learningu

 Výuková pomůcka - Interaktivní mapa lidských práv
 V interaktivní osnově jsou pro studenty k dispozici podklady ke kontaktní výuce
 Menu umožňuje zobrazit jen vybrané smlouvy a ke každé má student podrobnosti na rozklik