Přihlášení do IS MU
Právnická fakulta

MVV7913K Praktikum práva obchodních korporací (výkon společnických práv)

Pro studenty volitelného předmětu je připravena interaktivní osnova s informacemi o výuce, její organizaci, průběhu a způsobu ukončení. Studenti mají k dispozici v elektronické podobě materiály na přednášku i zadání pro jednotlivé semináře. Seminární práce studenti vkládají do odevzdávárny v IS MU. Vyučující jim přímo do odevzdaných dokumentů za pomoci komentářů předává zpětnou vazbu a upozorňuje je na chyby. Tyto soubory studentům nahraje zpět do odevzdávárny, kde k nim má přístup vždy jen daný student.

Náhledy e-learningu

 Ke každé semestrální práci získají studenti v komentářích zpětnou vazbu učitele
 Interaktivní osnova je výchozím zdrojem informací pro studenty
 Vyučující hned v poznámkovém bloku vidí soubory studenta, může vložit opravený dokument a zadává body