Přihlášení do IS MU

MED30 Jazykový seminář italský II

FF | Mgr. Bc. Šárka Hurbánková, Ph.D.

Studenti se v rámci předmětu učí italský jazyk od začátku. Pro ulehčení práce pro ně vyučující připravila interaktivní osnovu, se… Zobrazit úplnou prezentaci

DSVIz01e Získávání vědeckých informací-e-learning

LF | Mgr. Jiří Kratochvíl, Ph.D., Mgr. Petr Sejk

Jedná se o plně e-learningový kurz pro doktorandy LF zaměřený na zvyšování jejich informační gramotnosti. Kurz je studentům zpřístupněn prostřednictvím… Zobrazit úplnou prezentaci

PB162 Programování v jazyce Java

FI | doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D., RNDr. Radek Ošlejšek, Ph.D.

V předmětu jsou pro studenty nachystané dvě interaktivní osnovy. V jedné jsou informace o hodnocení výuky a o průběhu zkoušek,… Zobrazit úplnou prezentaci

PSA_050 Psychologie práce a řízení II

FF | PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D., Mgr. Pavla Horáková

Rozcestníkem předmětu je interaktivní osnova, díky které jsou studenti v obraze a mají přehled, co se bude probírat a jaké… Zobrazit úplnou prezentaci

Bi6290 Paleogenetika člověka

PřF | RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.

Aby byli studenti vtaženi do tématu paleogenetiky člověka, jsou pro ně nachystány interaktivní části přednášky. Ti, kteří se chtějí zapojit,… Zobrazit úplnou prezentaci

ZLHE0322c Histologie a embryologie II - cvičení

LF | MUDr. Jana Dumková, Ph.D.

Studenti mají k dispozici unikátní embryologické preparáty ve vysokém rozlišení v on-line elektronickém atlase, který vznikl ve spolupráci s techniky… Zobrazit úplnou prezentaci

bp2006 Odborná terminologie

FSpS | Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D., Mgr. Lenka Svobodová, Ph.D.

Požadavky pro splnění předmětu a termíny vypracování průběžných zápočtových testů jsou sepsané do interaktivní osnovy předmětu. Průběžné procvičovací testy i… Zobrazit úplnou prezentaci

FY2BP_MAF1 Matematika pro fyziky 1

PdF | doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.

Hlavní elektronickou studijní oporou předmětu Matematika pro fyziky jsou interaktivní skripta. Studenti mají ke každé přednášce k dispozici jak videozáznam,… Zobrazit úplnou prezentaci

np2022 První pomoc ve školských zařízeních

FSpS | Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D., Mgr. Milan Mojžíš, MUDr. Barbora Zuchová

Předmět rozšiřuje a doplňuje výuku první pomoci z bakalářského studia. Téma základní kardiopulmonální resuscitace dospělého včetně použití AED, dítěte a… Zobrazit úplnou prezentaci

Načíst další předměty