Přihlášení do IS MU

MED30 Jazykový seminář italský II

FF | Mgr. Bc. Šárka Hurbánková, Ph.D.

Studenti se v rámci předmětu učí italský jazyk od začátku. Pro ulehčení práce pro ně vyučující připravila interaktivní osnovu, se… Zobrazit úplnou prezentaci

MVV32K Human Rights in Europe

PrF | doc. JUDr. Mgr. Pavel Molek, Ph.D., LL.M., JUDr. Michal Hájek, Ph.D.

V předmětu je k dispozici interaktivní osnova, která slouží jako rozcestník ke kurzu, kde jsou informace ke kurzu, podklady ke… Zobrazit úplnou prezentaci

Bi8250 Vývojová a srovnávací imunologie

PřF | doc. RNDr. Pavel Hyršl, Ph.D., Mgr. Libor Vojtek, Ph.D.

Vývojová a srovnávací imunologie využívá ve výuce interaktivní osnovu a procvičovací elektronické testy. Interaktivní osnova slouží jako základní rozcestník pro… Zobrazit úplnou prezentaci

DSVIz01e Získávání vědeckých informací-e-learning

LF | Mgr. Jiří Kratochvíl, Ph.D., Mgr. Petr Sejk

Jedná se o plně e-learningový kurz pro doktorandy LF zaměřený na zvyšování jejich informační gramotnosti. Kurz je studentům zpřístupněn prostřednictvím… Zobrazit úplnou prezentaci

PSA_050 Psychologie práce a řízení II

FF | PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D., Mgr. Pavla Horáková

Rozcestníkem předmětu je interaktivní osnova, díky které jsou studenti v obraze a mají přehled, co se bude probírat a jaké… Zobrazit úplnou prezentaci

bp2226 Kineziologie

FSpS | Mgr. Martina Bernaciková, Ph.D., MUDr. Kateřina Kapounková, Ph.D., Ing. Iva Hrnčiříková, Ph.D.

Sportovní kineziologie popisuje konkrétní svaly, které jsou zapojovány v jednotlivých výkonech sportovních disciplín. Pro lepší pochopení problematiky a pro snadnější… Zobrazit úplnou prezentaci

np2022 První pomoc ve školských zařízeních

FSpS | Mgr. Zdeňka Kubíková, Ph.D., Mgr. Bc. Milan Mojžíš, MUDr. Barbora Zuchová

Předmět rozšiřuje a doplňuje výuku první pomoci z bakalářského studia. Téma základní kardiopulmonální resuscitace dospělého včetně použití AED, dítěte a… Zobrazit úplnou prezentaci

ZLHE0322c Histologie a embryologie II - cvičení

LF | MUDr. Jana Dumková, Ph.D.

Studenti mají k dispozici unikátní embryologické preparáty ve vysokém rozlišení v on-line elektronickém atlase, který vznikl ve spolupráci s techniky… Zobrazit úplnou prezentaci

Načíst další předměty