Přihlášení do IS MU
Masarykova univerzita

Elportál

Metodika testování

S pomocí nástrojů Informačního systému MU mohou vyučující vytvářet různé typy testů, které jsou vhodné jak pro běžné, tak pro velmi specifické situace. Mezi hlavní přednosti elektronického zkoušení patří časová úspora a větší objektivnost. Vyučující může v krátkém čase vyzkoušet velké množství studentů, kteří mají totožné podmínky při vyplňování testu i při jeho vyhodnocení. Zároveň může zkoušející díky statistickým a analytickým nástrojům, které Informační systém nabízí, zpětně vyhodnotit správnost jednotlivých testových položek a proces zkoušení tak neustále zdokonalovat. Tyto i další faktory způsobují, že se k elektronickému zkoušení přiklání čím dál více vyučujících (statistiky elektronického zkoušení). Elektronické testování přináší i mnoho dalších výhod, a to i v případě nízkého počtu studentů ve výuce.

Vyučující může s pomocí nástrojů Informačního systému v krátkém čase vyzkoušet velké množství studentů.
Zkoušení u PC

Pro tvorbu elektronických testů je kromě technologických nástrojů důležitá i metodologická příprava testu samotného. Praxe ukazuje, že s pomocí metodických poznatků lze některé postupy značně zlepšit. Pro komplexnější pohled na tuto problematiku Vám proto přinášíme možnost prostudovat si prezentaci Heleny Klimusové z Psychologického ústavu FF MU a Petra Květona z Psychologického ústavu AV ČR, kteří se zabývají metodologickým přístupem ke konstrukci a analýze didaktických testů. Původní příspěvek zazněl na Open space konferenci 2015. Prezentace je věnována způsobu, jakým kvalitní testy připravovat a jak je zpětně vyhodnocovat.

Pro tvorbu elektronických testů je kromě technologických nástrojů důležitá i metodologická příprava testu samotného.
Zkoušení u PC

Konstrukce a analýza didaktických testů

Mgr. Helena Klimusová, Ph.D. | PhDr. Petr Květon, Ph.D.

Kompletní metodologický přístup k tvorbě kvalitního testu:

  • příprava koncepce testů,
  • příprava jednotlivých úloh,
  • pilotáž,
  • zavedení testu do praxe,
  • vyhodnocení testu a jeho zpětnou analýzu,
  • možnosti adaptivního testování.
Stáhnout prezentaci v PDF

V případě zájmu o nasazení elektronického testování do výuky Vám rád pomůže fakultní e-technik.


Uživatelská podpora při využívání elektronického testování vč. testování skenováním.

e-technici

Pomoc s realizací pokročilých multimediálních otázek.

Servisní středisko pro e-learning

Nové trendy ve výuce a sdílení zkušeností vyučujících.

Open space konference