Přihlášení do IS MU
Masarykova univerzita

Elportál

Strategické simulace ve výuce I. (FSS)

  • Autorský kolektiv: Mgr. Martin Bastl, Ph.D.
  • Popis projektu: Kompletní e-learningový kurz.
  • Použité technologie: IS MU (interaktivní osnova), Fraps (záznam videosekvencí z her), Flash videa.
  • Předměty, v nichž je pomůcka využívána: BSS171 Strategické hry a simulace.

Cíl a motivace

Hlavním cílem autora projektu bylo zpracování elektronického materiálu o problematice počítačových simulací a válečných her, což má studentům zajistit teoretickou základnu. Druhořadým cílem projektu bylo umožnit přístup a prakticky seznámit účastníky kurzu s vybranými druhy komerčních simulačních softwarů.

Charakteristika kurzu

Nosnou částí projektu je elektronická multimediální učebnice, která je zpracována ve formě hypertextu, doplněna grafikou (screenshoty, fotky, atd.) a odkazy na videosekvence z her.

Obsah učebnice tvoří:

  • autorský text v češtině
  • z hypertextu je odkazováno na knihu J. Dunnigana: The Complete Wargames Handbook, která je dostupná v elektronické podobě ve studijních materiálech předmětu
  • vybrané digitalizované pasáže z knih R. Green: 33 Strategies of War, M. Boot: War Made New, Ch. Towshend (ed.): Historie moderní války, C. A. Snyder: Contemporary Security and Strategy
  • více než 450 stránek amerických vojenských manuálů, které jsou v rozšířené edici distribuovány s licencí na TacOps4
  • 12 multimediálních prezentací ke 12 hrám

Kurz BSS171 Strategické hry a simulace je také zaměřen na osvojení si základních dovedností při práci se softwarem využívaným zejména vojenskými institucemi, školami a analytickými týmy při rozboru a simulování takticko-operační roviny konfliktů. K tomu účelu je určen program TacOps4, jehož licence k užívání dostanou po dobu trvání kurzu účastníci k dispozici. Tento program je verzí v současnosti využívanou americkou armádou.

Interaktivní osnova kurzu slouží jako přístupové rozhraní pro studenty a je rozdělena do 6 celků. V jednotlivých celcích jsou umístěny odkazy na multimediální prezentace, které jsou provázány odkazy s dalšími částmi učebnice. Dále v osnově nalezneme odkazy na simulační software a pokyny vyučujícího.