Přihlášení do IS MU
Masarykova univerzita

Elportál

E-learningové aktivity Centra jazykového vzdělávání v roce 2008 (CJV)

CJV využívá e-learningové aplikace v IS už několik let. Kromě interaktivních osnov, v nichž se nacházejí odkazy na studijní materiály pro jednotlivé lekce, se hojně využívají odpovědníky, které zlepšují průběžnou přípravu studentů do výuky. V rámci letošního projektu (zapojilo se min. 13 vyučujících) se odpovědníky hlavně multimedializovaly. Kromě obrázků se začala využívat poslechová cvičení se spustitelnými audio nebo video soubory přímo v odpovědníku pomocí Adobe Flash Playeru, který je k dispozici zdarma všem uživatelů.

Pedagogové CJV využívali během celého roku služeb servisního střediska, a to buď na převod připravených otázek z MS Word do IS, nebo na přípravu multimediálních objektů do odpovědníků. Servisní středisko pomáhalo s digitalizací poslechů nebo při přípravě poslechových cvičení z CD, kazet nebo Internetu.

Testování B2 úrovně na PdF

V květnu proběhlo na Pedagogické fakultě testování B2 úrovně studentů angličtiny a němčiny. Test z angličtiny, který vznikl v roce 2007 a byl nasazený při pilotním testování úrovně B2 na ESF, byl doplněn dalšími variantami, v nichž se otázky náhodně míchaly, čímž se pedagogové snažili předcházet opisování a úniku otázek. Testy se konaly v počítačových učebnách PdF a byly dozorovány. Vyskytly se jen menší technické problémy, které se podařilo na místě odstranit. Problémy většinou souvisely se zvukem a sluchátky. Studenti měli v pokynech uvedeno, že si mají přinést vlastní sluchátka, ale ta nebyla vždy funkční. CJV následně vyhodnotilo testy B2 nástrojem „obtížnost“, aby bylo možné doladit obtížnost jednotlivých variant. Do budoucna se plánuje vytvoření dalších variant k testům z angličtiny i němčiny.

Diatest

Oddělení CJV připravilo pro studenty, kteří chtějí jazyk studovat, diagnostický test. Tento test jim má pomoci zhodnotit, zda dosahují požadované vstupní úrovně pro zápis do jednotlivých předmětů jazyka. Studenti mají povinné tento test absolvovat během registrace předmětů a dle svého výsledku zvážit, zda zápis předmětu neodloží a svou úroveň nejprve nezlepší individuálním studiem. Diatest proběhl například v těchto předmětech, kde číslo uvedené za kódem je počet studentů, kteří ho absolvovali:

  • FF: CJVA_t — 849 studentů
  • LF: CJVAT01 — 772 studentů
  • PrF: EL003 — 459 studentů
  • PřF: JTEST — 1070 studentů

O technickou stránku diatestu se postaral e-technik, který po domluvě s učiteli vytvořil interaktivní osnovu, do níž byly studentům vloženy všechny organizační pokyny, odkaz na test, odpovědi na často kladené otázky a odkaz na diskusní fórum diatestu, ve kterém se přímo na něj mohli studenti obracet s případnými technickými problémy při skládání testu.

Vstupní testy na ESF

Ekonomicko-správní fakulta řešila vstupní testy samostatně. Asi 1000 studentů mělo přístup ke vstupním testů z angličtiny a němčiny. Na základě výsledků ve vstupním testu se studenti mohli rozhodnout, zda splňují požadovanou úroveň a mají předpoklady k úspěšnému zvládnutí předmětu, o který mají zájem. Podobně jako v diatestu byly v těchto vstupních testech i poslechová cvičení na porozumění ve formě audio nebo video nahrávek.

Ukázky z aktivit CJV

Kliknutím na miniaturu zobrazíte galerii. Následné kliknutí na levou/pravou stranu obrázku vás přepne na předchozí/následující náhled.