Přihlášení do IS MU
Masarykova univerzita

Elportál

Za technologií – kurz technologie malby (PdF)

 • Autorský kolektiv: doc. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D. (garant projektu), Mgr. Petr Kamenický (koncepce projektu, koordinace týmu), Mgr. Jan Zálešák, Ph.D. (tvorba obsahu – uměnovědná část), MgA. Zuzana Ištvánová (tvorba obsahu – technologická část, scénáře videí, animací, zvuk), Mgr. Michal Maruška (výtvarné návrhy, animace, technické řešení, kamera), Bc. Martina Nováková (střih videa, titulky, kamera, formátování textů), Libor Jaroš (technologická konzultace, speciální výtvarné techniky), Mgr. David Fišer (technologická konzultace, pomůcky a nástroje).
 • Typ projektu: Kompletní e-learningový kurz.
 • Použité technologie: IS MU (interaktivní osnovy, odpovědníky), Adobe Flash, obrazové galerie – XML galerie a galerie ukázek tvořená pomocí Flash pluginu Zoomify.
 • Předměty, v nichž je pomůcka využívána: Kurz bude využíván v těchto konkrétních předmětech: SZ1BK_VVMA, SZ1BP_VYMA, VV1RC_MA1, VV1RC_MA2, VV1SK_K1, VV1ZK_MZ1.

Cíl a motivace

Primárním cílem kurzu bylo vytvoření komplexních studijních opor pro technologii vyučovaných předmětů – v tomto případě malby. V rovině druhé poskytne kurz technologie malby předpoklady pro rozšiřování směrem k dalším vyučovaným předmětům a oborům (grafika, kresba, prostorová tvorba, akce, didaktika, dějiny umění…).

Motivací pro vznik kurzu byl všeobecný požadavek rozvoje distančních studijních opor a podpory kombinované formy studia. V první řadě však jako komplexní podpůrný materiál určený studentům katedry výtvarné výchovy, který by jim umožňoval soustavnou přípravu k závěrečným zkouškám. Dalším z výrazných motivačních elementů bylo vytvoření studijních materiálů k současným nástrojům a postupům v oblasti malby, které v dostupné literatuře prakticky neexistují.

Charakteristika kurzu

Kurz představuje komplexní souhrn materiálů nezbytných k tomu, aby student plně zvládl technologii malby, jak v rovině teoretické, tak v rovině praktické. Zároveň přináší přehled současných nástrojů a postupů, které v dostupné literatuře prakticky neexistují. Nejčastěji užívané postupy (napínání plátna, etc.) jsou v rámci kurzu ilustrovány návodnými videosekvencemi. Kurz obsahuje celkem 45 videosekvencí, 41 interaktivních obrazových ukázek, přes 500 obrázků v galeriích, 217 normostran textu, 30 animací. Procvičovací testy, které jsou řešeny ve formě odpovědníků v IS MU, studentům nabízí možnost soustavné přípravy k závěrečným zkouškám. Do samotného kurzu lze přistupovat z interaktivní osnovy, nebo přímým odkazem.

Pravděpodobně nejnáročnější bylo celkové zpracování videí k jednotlivým výtvarným postupům, neboť materiály často musí déle zasychat (den, týden….), zavadat apod. Scénáře musely být tedy připraveny tím způsobem, aby se maximálně využilo záznamového času a celkového týmu (2 kamery/ zvukař).

Projekt probíhal v následujících fázích:

 • Návrh obsahové struktury kurzu – počet a hloubka úrovní, co kde má být, co se stane, když na něco klikneme.
 • Tvorba a shromažďování materiálů – texty, videa, animace, úprava fotografií.
  Vytváření a příprava materiálů a textů trvala v podstatě po celou dobu projektu, skončila měsíc před celkovým dokončením.
 • Příprava jedné galerie – s náhledy 30 min.
 • Příprava 1 ukázky s animovanou ikonou – 60-30 min.
 • Formátování a implementace 1 NS – 10 min.
 • Tvorba a návrh 1 animace dle náročnosti – 4-30 hod.
 • Zpracování 1 videosekvence s titulky (bez natáčení) – 24-30 hod.
 • Průběžné vytváření struktury v prostředí flash.
 • Kompletace všech materiálů a implementace do struktury, vložení do IS.

Kurz je určen studentům předmětů malby na katedře výtvarné výchovy, rovněž je optimalizován jako učební pomůcka pro neslyšící studenty. Studijní materiály budou využívány jako hlavní učební zdroj soustavného studia malby. Procvičovací testy poskytují studentům možnost cílené přípravy k závěrečné státní zkoušce. Kurz bude zařazen do výuky od jara 2009.

Praktická doporučení pro budoucí autory

Pravděpodobně jediným problémem bylo administrování kurzu – zakázky, neboť projekt od počátku neměl svého administrátora a v návrhu projektu nebylo s touto pozicí počítáno. Při vytváření většího kurzu, jehož rozpočet zahrnuje množství drobnějších materiálových nákladů autoři doporučují s pozicí administrátora počítat a vyhradit si na ni odpovídající prostředky.

Při vytváření složitější struktury je důležité ve spolupráci s tvůrci obsahu definovat poměrně přesně typický obsah kapitol a související funkce celé struktury. Pozdější zásahy do struktury zdrojových souborů bývají poměrně problematické a časově náročné. Proto je vhodné se podobným problémům vyhnout hned od počátku důkladnou společnou analýzou základního návrhu.

Prohlídka kurzu

Zobrazit galerii
Zobrazit galerii

Video ze závěrečné prezentace