Přihlášení do IS MU
Masarykova univerzita

Elportál

Vizualizace molekulové struktury, interakcí a reakcí (PřF)

 • Autorský kolektiv: doc. RNDr. Pavel Kubáček, CSc.
 • Popis projektu: Vizualizace molekulové struktury, interakcí a reakcí jako e-learningová pomůcka v IS MU.
 • Použité technologie: MDL Chime, Adobe Flash Player, Jmol (open-source Java viewer), Flash animace.
 • Předměty, v nichž je pomůcka využívána: C1021 Obecná chemie, C4660 Základy fyzikální chemie, C4020 Pokročilá fyzikální chemie.

Cíl a motivace

Následující přehled shrnuje cíle vytvořené pomůcky:

 • Vytvořit modulární soubor SCO k vyučování a studiu struktury, projevů a přeměn molekul na základě přesných kvantově chemických výpočtů.
 • Interaktivní 3D znázornění modelů molekul na běžném PC.
 • Animace molekulových vibrací a průběhu reakcí.
 • Grafické znázornění spekter a molekulových orbitalů a jejich interakcí

Charakteristika kurzu

Kurz tvoří:

 • Přednáškové prezentace.
 • Odpovědníky pro průběžné procvičování.
 • Aktivní výuka.
 • Elektronické zkoušení.
 • Interaktivní osnovy.

Vytvořené studijní materiály slouží studentům více než 30 oborů (cca 500 studentů). Pro všechny předměty je vytvořena standardní elektronická podpora, která zahrnuje prezentace přednášek, procvičování ve formě odpovědníků, zkoušení formou testů v IS. U předmětu C4660 Základy fyzikální chemie je zpracován hypertext. Vše je zpracováno do přehledné interaktivních osnov v prostředí IS MU (do interaktivních osnov bylo zaznamenáno 89 000 přístupů).

Cílem projektu bylo doplnit stávající materiály o vizualizované objekty (SCO) – především barevná vyobrazení, interaktivní 3D modely molekul a animace molekulových pohybů – pro výuku teoretické chemie na molekulární úrovni. Další objekty bude možné doplňovat, neboť většina potřebného softwarového vybavení (zejména kvantově chemický program) byla pořízena v dřívějších projektech.

Prohlídka kurzu

Zobrazit galerii
Zobrazit galerii

Video ze závěrečné prezentace