Přihlášení do IS MU
Masarykova univerzita

Elportál

E-government (PrF)

  • Autorský kolektiv: JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
  • Popis projektu: Kompletní e-learningový kurz.
  • Použité technologie: IS MU (interaktivní osnova), odpovědníky.
  • Předměty, v nichž je pomůcka využívána: MV846K Právo informačních a komunikačních technologií II.

Cíl a motivace

Cílem bylo vytvořit zcela novou učební pomůcku pro kurz Právo ICT II a dát studentům k dispozici ucelené učební texty provázané s příklady z praxe a na záznamy z Atlasu ICT práva a zároveň doplnění a rozšíření tohoto atlasu.

Charakteristika kurzu

Kurz je organizován pomocí interaktivní osnovy, která má modulární strukturu a obsahuje obecně vysvětlující a motivační prvky, legislativu a judikaturu (ČR a EU) v aktuálních plných textech, odkazy na významné portály k dalšímu studiu. Součástí je přehled povinné a doplňující literatury s odkazy na plné texty a s odkazy na příslušné sekce Atlasu ICT práva. Odpovědníky s otevřenými kriticko-analytickými otázkami jsou součástí každého modulu a průběžné plnění odpovědníků je podmínkou pro udělení kolokvia.

Původním cílem projektu bylo též doplnit interaktivní osnovu o motivační videa. Tento záměr vzhledem k technické náročnosti a obsahové prázdnotě zamýšlených videí nakonec nebyl realizován. Osnova je však na zařazení videí připravena a v případě zajímavého obsahu do ní mohou být videa zařazena jako flashová okna.

Problémy, se kterými se autor potýkal

Vyskytl se problém s editací osnovy v různých prohlížečích — osnova vytvořená v MS Explorer vykazovala v jiných prohlížečích grafické vady.

Praktická doporučení tvůrce pro budoucí autory

V průběhu práce na projektu byly získány následující praktické zkušenosti a náměty:

  • osvědčil se systém návrhu jednotného vzhledu a struktury jednotlivých modulů v interaktivní osnově včetně zařazení drobných grafických prvků pro zvýšení atraktivity a přehlednosti
  • osvědčila se metoda maximálního použití odkazů (minimalizace nahrávání souborů s plnými texty do studijních materiálů) — umožní pak jednodušší aktualizaci
  • osvědčilo se použití odpovědníků jako kolokviálních plnění

Prohlídka kurzu

Kliknutím na miniaturu zobrazíte galerii. Následné kliknutí na levou/pravou stranu obrázku vás přepne na předchozí/následující náhled.