Přihlášení do IS MU
Masarykova univerzita

Elportál

Elektronické zkušební testy k předmětu Bi2080 (PřF)

  • Autorský kolektiv: doc. RNDr. Vladimír Ptáček, CSc., RNDr. Renata Žaludová, CSc.
  • Popis projektu: Zkušební elektronické testy.
  • Použité technologie: IS MU (odpovědníky), interaktivní osnova..
  • Předměty, v nichž je pomůcka využívána: Bi2080 Obecná zoologie.

Cíl a motivace

Motivací pro vznik projektu bylo vytvoření vhodného prostředí pro studium Obecné zoologie, což znamená nejen rozšíření stávajících webových stránek s důkladně zpracovanými výukovými materiály, ale i umožnění interaktivní spolupráce mezi studentem a probíranou látkou, a to formou self-testu, který je určený výhradně k procvičování, a zároveň slouží jako okamžitá zpětná vazba pro pedagogy.

Charakteristika pomůcky

Pomůcka je zasazena do prostředí IS MU. Jejími základními prvky jsou:

  • interaktivní osnova jako rozcestník
  • ohromná sada testovacích otázek pro přípravu ke zkoušce
  • podpora v podobě www stránek

Nejdůležitějším bodem projektu bylo vytvoření velké sady testovacích otázek, které byly použity jednak v self-testu, jednak jako podklad pro závěrečnou zkoušku. Databáze otázek roste a v současné době obsahuje přes 400 otázek, což ji předurčuje nejen k samostatnému procvičování, ale i k využití ve skenovacích testech. Self-test obsahuje více typů otázek (zaškrtněte všechny správné odpovědi, zaškrtněte právě jednu správnou odpověď, výběr z možností, seřaďte nebo vytvořte dvojice), ve kterých je použito 50 obrázků, které ještě víc přibližují studenta k tématu. Self-test byl studentům zpřístupněn na dobu do začátku zkouškového období, aby se seznámili se způsobem a náročností testu, který je čeká při zkoušce. Toto schéma bylo využito již v roce minulém. Self-test si opakovaně vyzkoušela více než polovina z 250 zapsaných studentů. Pro potřeby závěrečného testu ve formě skenovacích odpovědních listů byly otázky upraveny do jednotného typu, a to typu :c – zaškrtněte všechny správné odpovědi.

Interaktivní osnova přidává zajímavé odkazy na stránky týkající se problematiky, ale i na své domovské www stránky, které jsou volně přístupné na internetu (http://sci.muni.cz/ptacek/zoologie.htm) a jsou neustále doplňovány.

Část týkající se cytologie byla na četná přání studentů vydána již v loňském roce jako tištěná skripta:
Ptáček, Žaludová: Chemické složení živé hmoty, cytologie - Př.F MU, Brno 2007, ISBN 978-80-87139-94-3, 162 str.

Prohlídka kurzu

Kliknutím na miniaturu zobrazíte galerii. Následné kliknutí na levou/pravou stranu obrázku vás přepne na předchozí/následující náhled.