Přihlášení do IS MU
Masarykova univerzita

Elportál

Poskytování laické první pomoci do převzetí vzniklé situace profesionály záchranného systému a podpora prevence (FSpS)

  • Autorský kolektiv: Bc. Barbora Zuchová, Mgr. Martin Sebera, Radek Turin, Dis., Mgr. Zdeňka Kubíková, Mgr. Petr Zaoral.
  • Popis projektu: Kompletní e-learningový kurz.
  • Použité technologie: Webová obálka, HTML, DivX a Flash video, lightbox, multibox, javascript, IS MU (odpovědníky, interaktivní osnova).
  • Předměty, v nichž je pomůcka využívána: Kurz bude využíván pro výuku První pomoci na Fakultě sportovních studií MU pro všechny studijní obory bakalářského i magisterského studijního programu. Kurz je možno použít i pro kurzy celoživotního vzdělávání a pro výuku mimo FSpS.

Cíl a motivace

Hlavní motivaci pro vznik kurzu bylo vytvořit kompletní metodický materiál k výuce první pomoci, který bude tvořit celek s již vzniklými kurzy, které jsou vystaveny na Elportále (První pomoc ve školských zařízeních – záchrana tonoucího, Základní postupy neodkladné resuscitace). Cílem projektu bylo vytvořit kurz poskytování laické první pomoci od chvíle vzniku do okamžiku, kdy vzniklou situaci převezmou profesionálové.

Charakteristika kurzu

Kurz byl realizován ve formě webové obálky s vloženými materiály a spustitelnými videi. Celkem obsahuje 11 kapitol, v nichž se nachází 22 videí ve formátu flv a DivX, neboť tvůrci se snažili o bezproblémové spuštění na všech prohlížečích. Ve webovém rozhraní vznikla elektronická učebnice, která obsahuje:

  • textovou oporu ve formátu HTML a PDF
  • 22 videí ve formátu DivX a FLV
  • obrázky a fotogalerie zařazené k jednotlivým kapitolám, rozšiřující textovou oporu
  • procvičovací testy ve formě odpovědníků v IS MU

Přínos kurzu spočívá ve vytvoření atraktivní a názorné studijní pomůcky, v níž je problematika podána díky spolupráci s profesionály (Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje a Vodní záchranná služba) efektním a efektivním způsobem (pohled ze sanitky, do zákulisí operačního střediska, vrtulník...). Více informací o koncepci projektu a jeho částech čtěte v závěrečné prezentaci autora.

Praktická doporučení tvůrců pro budoucí autory

Při tvorbě kurzu je nutné si uvědomit poměr mezi tvůrci obsahu a technickou podporou. Dle zkušenosti autorů je to vždy 2:1. Při větším týmu pracovníků hraje koordinace a plánování jednotlivých aktivit velkou roli, neboť díky paralelní práci na textech, odpovědnících, úpravě videa a samotném designu, je výsledek kompaktnější a dříve dosažitelnější.

Prohlídka kurzu

Zobrazit galerii
Zobrazit galerii

Video ze závěrečné prezentace