Přihlášení do IS MU
Masarykova univerzita

Elportál

e-Vybrané problémy právní regulace médií (PrF)

  • Autorský kolektiv: JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D. (PrF MU)
  • Popis projektu: Kompletní e-learningový kurz.
  • Použité technologie: IS MU (interaktivní osnova), Flash.
  • Předměty, v nichž je pomůcka využívána: ZUR328 Vybrané problémy právní regulace médií - předmět je vyučován učiteli Právnické fakulty na FSS.

Cíl a motivace

Vzhledem k postupující právní regulaci v mediální oblasti nelze při studiu tohoto oboru vždy vycházet pouze ze starších, v danou chvíli již neaktuálních materiálů. Hlavní motivačním faktorem pro vznik kurzu bylo tedy vytvoření zcela nových, aktuálních materiálů pro vhled do současné problematiky předmětné právní úpravy.

Cílem projektu bylo nabídnout studentům kurzu ucelený vhled do problematiky mediálního práva a propojit teoretické poznatky s příklady, které v oblasti masových médií tvoří nezbytnou součást výuky. Více informací o koncepci projektu a jeho částech najdete v závěrečné prezentaci autora.

Charakteristika kurzu

Kurz vznikl jako e-learningový kurz v prostředí IS MU. Počáteční stav spočíval pouze v částečné osnově, která obsahovala některé dokumenty a fotografie (obrázky). Za využití e-learningové agendy interaktivní osnova byla vytvořena elektronická učebnice, která obsahuje:

  • texty (zejména texty soudních rozhodnutí v českém, anglickém a německém jazyce; další podpůrné jazykové dokumenty, zejména texty právních předpisů pro snadnější a rychlou orientaci, vybrané komentáře)
  • obrázky a videa, která ilustrují rozebírané příklady a případy; cílem obrázků je motivovat studenty k vlastním postřehům nad probíranou látkou
  • prezentace převedené do podoby interaktivní flash prezentace, které přímo v textu osnovy umožní studentům seznámit se s obsahem probírané látky a se základní osnovou daného problému
  • testy napomáhající studentům určit vlastní porozumění látce a nabytým poznatkům
  • diskusní fórum, které rozvíjí další témata (včetně těch na přednášce nezmíněných) a definuje diskusi v rámci kurzu
  • odkazy na tzv. Mediální slovník (interaktivní osnova kurzu EL001 Média a právo)

Kurz obsahuje celkem 141 textů, 23 obrázků, 15 videí, audio ukázky, animace prezentací, znění zákonů a soudních rozhodnutí.

Problémy, se kterými se autor potýkal

Hlavním problémem byly softwarové nároky na úpravu (převody a střih) video ukázek. Jako další problematickým krokem se stalo vložení interaktivních flashových prezentací do interaktivní osnovy, s čímž autorům pomohlo Servisní středisko, které poskytlo návod, jak tyto prezentace do osnovy vložit.

Praktická doporučení tvůrce pro budoucí autory

Využití e-learningových nástrojů IS MU bylo velice vhodným řešením. Pokud je však nutné do těchto nástrojů vložit i pokročilejší technologie typu videa či flashových prezentací, je vhodné si zajistit odbornou technickou pomoc.

Prohlídka kurzu

Zobrazit galerii
Zobrazit galerii

Video ze závěrečné prezentace