Přihlášení do IS MU
Masarykova univerzita

Elportál

Cvičení z právní informatiky (PrF)

  • Autorský kolektiv: JUDr. Danuše Spáčilová.
  • Popis projektu: Kompletní e-learningový kurz.
  • Použité technologie: IS MU (interaktivní osnova), flash, odpovědníky.
  • Předměty, v nichž je pomůcka využívána: MP312K, Cvičení z Právní informatiky. Jednotlivé moduly mohou být využity ve všech cvičeních z právní informatiky pro magisterské i bakalářské studium na PrF. Využití některých modulů týkajících se právních informačních systémů se předpokládá i v předmětu VIKBB13 – Právní informatika na FF.

Cíl a motivace

Cílem kurzu je poskytnout základní teoretické informace o přístupu k právním informačním systémům a k informacím o právu na internetu zejména pro studenty bakalářského kombinovaného studia, kteří mají pouze 6-8 výukových hodin cvičení z právní informatiky. Kurz by je měl na modelových příkladech naučit řešit problémy, s nimiž se budou setkávat v právnické praxi, a procvičováním zlepšit jejich schopnosti v systému efektivně pracovat.

Charakteristika kurzu

Celý kurz je organizován pomocí interaktivní osnovy, která je členěna modulárně, obsahuje informace k průběhu výuky, podklady a studijní texty pro jednotlivá cvičení, odkazy na externí studijní zdroje. K procvičování slouží kontrolní odpovědník. Těžiště kurzu spočívá v tzv. interaktivních příkladech, které řeší krok po kroku příklady probírané na jednotlivých seminářích a obsahují dílčí postupy, řešení a komentář. Zároveň se studenti na těchto příkladech učí pracovat s právními elektronickými informačními zdroji a databázemi.

Praktická doporučení tvůrce pro budoucí autory

Vytvoření interaktivních příkladů je technicky náročné a vyžaduje spolupráci s odborníkem, v tomto případě s Mgr. Markem Stehlíkem, s-technikem Servisního střediska MU, který zpracoval dodané podklady do výsledné flashové podoby. Vytvoření jednotlivých interaktivních příkladů je časově i technicky náročné, proto je dobré vytvořit podklady s velkým časovým předstihem minimálně jednoho semestru před samotnou výukou. Vhodné je včasné zajištění technické spolupráce a vytvoření projektového scénáře kurzu.

Prohlídka kurzu

Kliknutím na miniaturu zobrazíte galerii. Následné kliknutí na levou/pravou stranu obrázku vás přepne na předchozí/následující náhled.