Přihlášení do IS MU
Masarykova univerzita

Elportál

Prezentace, školení a konzultace

Plnění projektu • Open space konference o e-learningu IS MU

  Dne 11. února 2015 jsme uspořádali 5. ročník Open space konference o e-learningu IS MU. Fotodokumentace celé akce je zveřejněna na stránkách konference: http://is.muni.cz/do/rect/el/prezentace/osk2015/index.html#fotogalerie

 • Vybraná školení realizovaná v období září 2014 – únor 2015

  VV období září 2014 – únor 2015 byly na fakultách MU realizovány prezentace a školení k aplikacím na správu studia a výuky. Vzdělávací akce byly doplněny o praktické ukázky.

  1. Školení k administrativním aplikacím v IS MU, Fakulta informatiky, 29. 7. 2014;
  2. Záznamník učitele pro cvičící PB007, Fakulta informatiky, 2. 9. 2014;
  3. Odevzdávárny, poznámkové bloky v IS MU, Právnická fakulta, 23. 9. 2014;
  4. Školení nových zaměstnanců: Prezentace základních funkcí IS MU, RMU, 3. 10. 2014;
  5. Prezentace Servisního střediska pro e-learning, Pedagogická fakulta, 15. 10. 2014;
  6. Prezentace možností e-learningu v IS MU, Pedagogická fakulta, 22. 10. 2014;
  7. Využití a možnosti Google Apps v IS MU ve výuce, Fakulta informatiky, 3. 11. 2014;
  8. Školení agend IS MU a prezentace služeb Servisního střediska, Filozofická fakulta, 7. 11. 2014;
  9. Průzkumy a ankety v IS MU, RMU, 11. 11. 2014;
  10. Zjednodušte si práci a naplno využijte možnosti IS MU pro Váš předmět, Fakulta sportovních studií, 12. 11. 2014;
  11. Moderní studijní materiály, Fakulta sportovních studií, 19. 11. 2014;
  12. MS Office 365 v Kampuse II, Fakulta sportovních studií, 26.11.2014;
  13. Využití a možnosti Google Apps v IS MU ve výuce, Filozofická fakulta, 27. 1. 2015;
  14. Záznamník učitele, Odpovědníky, Interaktivní osnovy (úvod do e-learningu), Fakulta sociálních studií, 27. 1. 2015;
  15. Záznamník učitele, Správce souborů, Interaktivní osnovy, Právnická fakulta, 6. 2. 2015;
  16. Tvorba odpovědníků v IS MU, Právnická fakulta, 13. 2. 2015;
  17. Multimediální otázky v Odpovědnících a nástroje na jejich tvorbu, Právnická fakulta, 13. 2. 2015;
  18. Školení agendy Rozpisy témat v IS MU, Filozofická fakulta, 15. 10., 17. 10. 2014;
  19. Interaktivní osnovy, Odevzdávárny, Správce souborů, Právnická fakulta, 24. 9., 29. 9. 2014;
  20. Odpovědníky a nástroje na jejich tvorbu, Právnická fakulta, 26. 9., 29. 9. 2014;
  21. Školení agendy Publikace, Fakulta sportovních studií, 7. 1., 13. 1., 16. 1., 21. 1. 2015;
  Průzkumy a ankety v IS MU, RMU, 11. 11. 2014 Školení agend IS MU a prezentace služeb Servisního střediska, Filozofická fakulta, 7. 11. 2014 MS Office 365 v Kampuse II, Fakulta sportovních studií, 26.11.2014 Zjednodušte si práci a naplno využijte možnosti IS MU pro Váš předmět, Fakulta sportovních studií, 12. 11. 2014 Školení nových zaměstnanců: Prezentace základních funkcí IS MU, RMU, 3. 10. 2014
 • Vybraná školení realizovaná v období březen 2014 – srpen 2014

  V období březen 2014 – srpen 2014 byly na fakultách MU realizovány prezenatace a školení k aplikacím na správu studia a výuky. Vzdělávací akce byly doplněny o praktické ukázky.

  1. Školení k základní práci se Záznamníkem učitele IS MU, Fakulta sociálních studií, 26. března 2014;
  2. Odpovědníky a elektronické testy v IS MU, Fakulta sociálních studií, 2. dubna 2014;
  3. Záznamník učitele a poznámkové bloky, Lékařská fakulta, 7. května 2014;
  4. Odevdávárny a správce souborů, Lékařská fakulta, 13. května 2014;
  5. Využití služeb Microsoft Office 365 v IS MU, Lékařská fakulta, 14. května 2014;
  6. Specifika nastavení odpovědníků pro jazykové testování, Pedagogická fakulta, 11. dubna 2014;
  7. Využití služeb Microsoft Office 365 v IS MU, Pedagogická fakulta, 12. června 2014;
  8. Začínáme s Google v IS MU, Pedagogická fakulta, 19. června 2014;
  9. Prezentace služeb MS Office 365 v IS MU, Právnická fakulta, 27. března 2014;
  10. Novinky ve studijní evidenci, RMU, 20. března 2014;
  11. Školení nových zaměstnanců, RMU, 6. června 2014;
  Školení Záznamník učitele a poznámkové bloky na LF. Školení Odevdávárny a správce souborů na LF. Školení Využití služeb Microsoft Office 365 v IS MU na LF. Školení Začínáme s Google v IS MU v IS MU na PedF. Školení Novinky ve studijní evidenci na RMU. Školení nových zaměstnanců na RMU.
 • Open space konference o e-learningu IS MU

  Dne 12. února 2014 jsme uspořádali další ročník Open space konference o e-learningu IS MU. Fotodokumentace celé akce je zveřejněna na stránkách konference: http://is.muni.cz/do/rect/el/prezentace/osk2014/index.html#fotogalerie

 • Vybraná školení realizovaná v období září 2013 – únor 2014

  V období září 2013 – únor 2014 byly na fakultách MU realizovány prezenatace a školení k aplikacím na správu studia a výuky. Vzdělávací akce byly doplněny o praktické ukázky.

  1. Základní práce se záznamníkem učitele, Fakulta sociálních studií, 16. října 2013;
  2. Odevzávárny a poznámkové bloky, Fakulta sociálních studií, 21. a 23. října 2013;
  3. Novinky ve studijní evidenci, RMU, 30. října 2013;
  4. Evidence studijních programů, RMU, 31. října 2013;
  5. Google Apps na MU, Fakulta sociálních studií, 4. a 6. listopadu 2013;
  6. Školení na vytváření anket v IS MU, Fakulta sportovních studií, 7. listopadu 2013;
  7. Jak plnit kontrolní šablony, Fakulta sociálních studií, 11. a 14. listopadu 2013;
  8. Tipy pro vytvoření e-learningu ve výuce, Fakulta sociálních studií, 12. listopadu 2013;
  9. Multimediální otázky v Odpovědnících a nástroje pro jejich zpracování, Právnická fakulta, 15. a 22. listopadu 2013;
  10. Elektronické testy (Odpovědníky) v praxi, Lékařská fakulta, 19. listopadu;
  11. Využití Google Apps ve výuce, Lékařská fakulta, 26. listopadu;
  12. Začínáme s Google Apps v IS MU – Google Disk, Právnická fakulta, 29. listopadu 2013;
  13. Elektronické testy v IS MU a tvoření e-learningu ve výuce, Fakulta sportovních studií, 5. prosince 2013;
  14. Využití a možnosti Google Apps v IS MU ve výuce, Právnická fakulta, 6. prosince 2013;
  15. Rozpisy témat, Lékařská fakulta, 11. prosince 2013;
  16. Záznamník učitele, Interaktivní osnovy, Právnická fakulta, 10. ledna 2014;
  17. Rozpisy témat v IS MU, Právnická fakulta, 13. ledna 2014;
  18. Odpovědníky v IS MU, Právnická fakulta, 13. ledna 2014;
  19. Rozpisy témat v ISu MU, Filozofická fakulta, 7. února 2014;
  20. Publikační a citační etika, Fakulta sportovních studií, 6. února 2014;
  21. Školení agend IS MU pro katedry FSpS, Fakulta sportovních studií, 22.,28.,29.,30.,31. ledna a 20. února 2014;
  22. Záznamník učitele pro cvičící PV178, Fakulta informatiky, 14. února 2014.
  Školení Tipy pro vytvoření e-learningu ve výuce na FSpS. Školení Odpovědníky v IS MU na PrávF. Školení Rozpisy témat v ISu MU na FF. Školení agend IS MU pro katedry FSpS. Školení agend IS MU pro katedry FSpS. Školení Novinky ve studijní evidenci na RMU. Školení Odevzávárny a poznámkové bloky na FSS.
 • Open space konference o e-learningu IS MU

  Dne 11. září 2013 jsme uspořádali další ročník Open space konference o e-learningu IS MU. Fotodokumentace celé akce je zveřejněna na stránkách konference: http://is.muni.cz/do/rect/el/prezentace/11_09_2013/index.html#fotogalerie

 • Vybraná školení realizovaná v období březen 2013 – srpen 2013

  V období březen 2013 – srpen 2013 byla na fakultách MU realizována školení s praktickými ukázkami. Školení byla prakticky orientována a převážně zaměřena na pokročilejší práci s e-learningovými aplikacemi v IS MU.

  1. Školení e-learningových agend v ISu MU, Filosofická fakulta, 14. a 20. února 2013;
  2. Školení na odpovědníky, Filosofická fakulta, 4. dubna 2013;
  3. Odevzdávárny a poznámkové bloky, Fakulta sociálních studií, 5. a 7. března 2013;
  4. Školení vyučujících jazyků FSpS v oblasti odpovědníků a interaktivních osnov v IS MU, Fakulta sportovních studií, 25. února a 4. března 2013;
  5. Možnosti e-learningu v IS MU a ukázky tvorby multimediálních učebnic, Fakulta sportovních studií, 7. června 2013;
  6. Pokročilá práce s odpovědníky, Přírodovědecká fakulta, 29. března 2013;
  7. Závěrečný seminář Motivačního programu pro podporu e-learningu na PřF, Přirodovědecká fakulta, 30. května 2013.
  Školení na Fakultě sociálních studií. Školení na Fakultě sociálních studií. Školení na Fakultě sportovních studií. Školení na Fakultě sportovních studií. Školení na Fakultě sportovních studií. Závěrečný seminář Motivačního programu pro podporu e-learningu na PřF Závěrečný seminář Motivačního programu pro podporu e-learningu na PřF
 • Vybraná školení realizovaná v období říjen 2012 – únor 2013

  V období říjen 2012 – únor 2013 byla na fakultách MU a na RMU realizována školení s praktickými ukázkami, která se zaměřila na prezentace nových nástrojů v IS MU, využívání pokročilých nástrojů elektronické vývěsky IS MU a na vybrané e-learningové aplikace:

  1. Elektronická vývěska (Školení v používání pokročilých nástrojů IS MU), RMU, 2. října 2012;
  2. Seminář o e-learningu v ISu (1.část): Odevzdávárny & Správce souborů (Klikací školení pro vyučující), Přírodovědecká fakulta, 10. 12. 2012;
  3. Školení e-learningových agend v ISu MU, Filosofická fakulta, 5. 12. 2012;
  4. E-learning v předmětech s více seminárními skupinami (Klikací školení pro vyučující), Pedagogická fakulta, 2. 11. 2012;
  5. Tvorba odpovědníků (Klikací školení pro vyučující), Pedagogická fakulta, 30. 11. 2012;
  6. Multimédia v ISu (Klikací školení pro vyučující), Právnická fakulta, 10.1.2013;
  7. Tvorba odpovědníků (Klikací školení pro vyučující), Přírodovědecká fakulta, 18. 1. 2013;
  8. Seminář o e-learningu v ISu (2.část): Odpovědníky (Klikací školení pro vyučující), Přírodovědecká fakulta, 8. 2. 2013;
  9. Odpovědníky – Školení zaměstnanců CJV PřF (Klikací školení pro vyučující), Přírodovědecká fakulta, 7. 2. 3012;
  10. Novinky v IS MU (Prezentace nových nástrojů IS MU), RMU, 23. 1. 2013.
  Školení na Rektorátě Masarykovy univerzity. Školení na Přírodovědecké fakultě. Školení na Přírodovědecké fakultě. Školení na Filosofické fakultě Školení na Filosofické fakultě Školení na Pedagogické fakultě. Školení na Pedagogické fakultě. Školení na Právnické fakultě. Školení na Přírodovědecké fakultě. Školení na Přírodovědecké fakultě. Školení na Přírodovědecké fakultě. Školení na Přírodovědecké fakultě. Školení na Rektorátě Masarykovy univerzity.
 • Open space konference o e-learningu IS MU

  Dne 13. září 2012 jsme uspořádali Open space konferenci o e-learningu IS MU. Fotodokumentace celé akce je zveřejněna na stránkách konference: http://is.muni.cz/do/rect/el/prezentace/13_09_2012/index.html#fotogalerie

 • Školení k IS MU pro studenty prvních ročníků studia na MU

  V měsících červen – srpen 2012 proběhly na fakultách MU školení k IS MU pro studenty přijatých do 1. ročníků studia na MU. Školení se zaměřila na práci s IS MU, a to zejména s aplikací Student, dále pak se studenti dozvěděli o způsobu přihlášení do IS MU, využívání univerzitní pošty, možnostech zakoupení karty studenty přes OC MU, registraci předmětů, sestavení rozvrhu. V září 2012 byla realizována další školení studentů přijatých do 1. ročníků studia na MU.

  Školení na Pedagogické fakultě. Školení na Přírodovědecké fakultě. Školení na Právnické fakultě. Školení na Fakultě sociálních studií. Školení na Fakultě sportovních studií. Školení na Fakultě sportovních studií. Školení na Fakultě sportovních studií. Školení na Fakultě sociálních studií. Školení na Fakultě sociálních studií. Školení na Pedagogické fakultě. Školení na Přírodovědecké fakultě.
 • V měsící červnu byla na FSpS realizována dvě školení:

  1. Seminář k agendám Poznámkové bloky, Interaktivní osnovy a Odevzdávárny v IS MU
  2. Seminář: Zkušenosti s elektronickým zkoušením v IS MU

  Semináře měly praktickou formu, kdy se zúčastnění prostřednictvím praktických ukázek seznámili s jednotlivými e-learningovými aplikacemi. Účastníci byli proškoleni na celý proces tvorby elektronických testů v IS MU, a to i včetně následného administrativního zpracování výsledků ze Záznamníku učitele. Byli také seznámeni s možnosti využití multimédií v odpovědnících a vytváření interaktivních testů.

  Školení na fakultě sportovních studií. Školení na fakultě sportovních studií. Školení na fakultě sportovních studií.

Poznámka: Seznam prezentací na této stránce není úplný, proběhlo jich více.


logolink OP VK