Přihlášení do IS MU

Plnění projektu • 25. února 2015

  V newsletterovém blogu „Novinky v IS MU“ byl publikován článek "Ohlédnutí za 5. open space konferencí o e-learningu IS MU. Odkaz na článek.

  Náhled novinky.
 • únor 2015

  V únoru 2015 vyšlo speciální vydání měsíčníku Masarykovy univerzity o projektech OP VK, kde jsme na straně 13. informovali univerzitní veřejnost o průběhu realizace projektu. Náhled vydání měsíčníku (str. 13.).

 • 14. leden 2015

  14. ledna 2015 jsme informovali v Novince o 5. ročníku Open space konference o e-learningu IS MU zaměřeném na elektronické zkoušení. Odkaz na novinku.

 • leden 2015

  V lednu 2015 byla v tištěném univerzitním časopisu Muni publikována pozvánka na 5. ročník Open space konferenci e-learningu IS MU (12. strana). Náhled pozvánky.

 • 27.–29. listopad 2014

  27.–29. listopadu 2014 jsme se účastnili mezinárodní konference UNINFOS 2014 (Univerzitné informačné systémy) v Košicích. Na konferenci jsme prezentovali příspěvek "Jak na každodenní využívání e-learningu", ve kterém byly představeny zkušenosti a výstupy z projektu. Odkaz na článek.

 • 2. července 2014

  2. července 2014 jsme zveřejnili Případové studie realizovaných výukových pomůcek pro inspiraci pro vyučující Masarykovy univerzity. Odkaz na PDF.

 • 8. května 2014

  Byla na oslavu Dne Evropy na budově Fakulty informatiky Masarykovy univerzity vyvěšena vlajka Evropské unie.

  Náhled vlajky.
 • 4. dubna 2014

  V newsletterovém blogu „Novinky v IS MU“ byl publikován článek "Ohlédnutí za 4. open space konferencí o e-learningu IS MU. Odkaz na článek.

  Náhled novinky.
 • 28. února 2014

  V časopisu Inflow byl publikován článek "Open space konference o e-learningu v ISu očima praktikantek z knihárny". Odkaz na článek.

 • 31. leden 2014

  31. ledna 2014 vyšel v univerzitním časopisu muni.cz článek informující o Open space konferenci o e-learningu "E-learning v ISu slaví 10 let. Přijďte na konferenci". Odkaz na článek.

 • 23. leden 2014

  23. ledna 2014 jsme informovali v Novince o 4. ročníku Open space konference o e-learningu IS MU s podtitulem 10 let e-learningu v ISu. Odkaz na novinku.

 • prosinec 2013

  V prosinci 2013 byla v tištěném univerzitním časopisu muni.cz publikována pozvánka na 4. ročník Open space konferenci e-learningu IS MU. Náhled pozvánky.

  Náhled pozvánky.
 • 26.–27. listopadu 2013

  26.–27. listopadu 2013 prezentoval MUDr. Ondřej Zahradníček výsledky spolupráce na projektu v příspěvku na konferenci MEFANET 2013. Odkaz na prezentaci.

  Fotografie z konference.
 • 13.–14. listopad 2013

  13.–14. listopadu 2013 jsme se účastnili konference eLearning 2013 na Univerzitě Hradec Králové, kde jsme v rámci příspěvku "Správa video souborů ve výukovém procesu - problémy a jejich řešení" prezentovali výstupy projektu. Odkaz na článek.

 • 22. říjen 2013

  22. října 2013 byla zveřejněna Novinka "Ohlédnutí za 3. open space konferencí o e-learningu IS MU". Odkaz na novinku.

  Náhled novinky.
 • 4. září 2013

  4. září 2013 jsme informovali uživatele v Novince o blížícím se 3. ročníku Open space konference o e-learningu IS MU. Odkaz na novinku.

  Náhled novinky.
 • Srpen 2013

  V brožuře "Prvákoviny do kapsy" pro rok 2013 na Pedagogické fakultě MU publikovaná informace o uživatelské podpoře IS MU včetně informací o projektu. Náhled brožury.

 • 30. května 2013

  V prostorách Přírodovědecké fakulty MU se konal závěrečný seminář Motivačního programu, na kterém byly představeny e-learningové pomůcky vzniknuvší ve spolupráci s pracovníky projektu. Odkaz na letáček.

 • 8. května 2013

  Byla na oslavu Dne Evropy na budově Fakulty informatiky Masarykovy univerzity vyvěšena vlajka Evropské unie. Foto:

  vlajka Evropské unie
 • 12. února 2013

  Byla zveřejněna prezentace projektu Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení na stránkách MŠMT. Odkaz na stránky.

 • Leden 2013

  Informace o projektu byla doplněna na stránky Fakulty informatiky Masarykovy univerzity v sekci „Projekty“. Odkaz na stránky.

 • 6. a 7. listopadu 2012

  Účastnili jsme se 12. ročníku konference eLearning Hradci Králové. Na konferenci jsme prezentovali příspěvek Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor na MU, byl publikovaný i ve sborníku konference. Odkaz na příspěvek.

 • Říjen 2012

  Projekt byl prezentován v článku „Animace nebo video. Informatici vytvářejí učební pomůcky“ v tištěné i online verzi univerzitního magazínu „Muni.cz“. Náhled článku.

  Článek: Animace nebo video. Informatici vytvářejí učební pomůcky.
 • Září 2012

  Byly vytvořeny stránky k Open Space konferenci o e-learningu IS MU, na kterých jsou dostupné jak organizační informace, tak i program včetně prezentujících účastníků včetně anotací příspěvků. Po konferenci byly stránky doplněné o fotogalerii a slajdy prezentací. Odkaz na stránky konference.

 • Srpen 2012

  Byla zahájená letáková kampaň informující o připravované Open space konferenci o e-learningu IS MU. Na fakultách byly distribuovány a rozvěšeny letáky informující o konferenci včetně informace o projektu. Náhled letáku (PDF).

  Leták k Open space konferenci.
 • 10. července 2012

  V newsletterovém blogu „Novinky v IS MU“ byl publikován článek “Nový projekt na podporu e-learningu”. Odkaz na článek.

  Článek Nový projekt na podporu e-learningu
 • Červenec 2012

  Na fakulty byl distribuován informační leták o projektu informující cílovou skupinu o možnostech spolupráce na projektu. Leták byl vyvěšen techniky na vybrané vývěsky. Náhled letáku (PDF).

 • Červen 2012

  Informace o projektu byla obsažena v brožuře „Prvákoviny do kapsy“ pro účastníky akce Prvákoviny na Pedagogické fakultě. Scan brožury (PDF).

 • Červen 2012

  Byli osloveni učitelé, kteří v přípravné fázi projektu (v rámci analýzy potřeb) projevili zájem spolupracovat s některým z projektových týmů na inovaci svého předmětu. Učitele byli informováni o zahájení projektu, podmínek spolupráce a v další komunikaci byly naplánovány inovace v příslušných předmětech.

 • Červen 2012

  Koordinátorka projektu informovala příslušné proděkany jednotlivých fakult o zahájení projektu a možnostech spolupráce učitelů s projektovými týmy na inovacích předmětů.


logolink OP VK