Přihlášení do IS MU

Masarykova univerzita se vydala cestou integrace e-learningu do studijního informačního systému. Takto se rozhodla na základě dobrých zkušeností s kvalitním informačním systémem. Již od roku 2002 byly v Informačním systému Masarykovy univerzity (IS MU) vyvíjeny nástroje pro ukládání dokumentů. Jejich masové využití souviselo především s vystavováním studijních materiálů v předmětech a odevzdáváním úloh a prací studenty. Bezprostředně poté následovala diskusní fóra, která se velmi rychle rozšířila do výuky. V roce 2004 byl platformou pro e-learning zvolen IS MU. Komplexnost e-learningu v IS MU je shrnuta ve Zprávě o e-learningu v IS MU pro Radu IT (květen 2017).

Hlavním důvodem pro tuto volbu byla záruka kvalitního rozvoje systému jako celku a možnosti rozšiřování jednotlivých agend přesně dle potřeb uživatelů i univerzity. Spolehlivost a kvalita IS MU byla navíc ověřována od roku 1998 v širokém prostředí devíti různých fakult a čtyřiceti tisíc uživatelů. Jedním ze zásadních požadavků na e-learning v IS MU bylo, aby e-learningové agendy vyhověly různým pedagogickým přístupům a specifickým potřebám fakult.

Výhody e-learningu v IS MU na Masarykově univerzitě

 • ekonomická výhodnost

  Centralizace vývoje v jednom systému je pro univerzitu ekonomicky výhodnější, než rozvoj a provoz více systémů, nebo decentralizace na fakulty.

 • elektronická i administrativní podpora v jednom systému

  Studenti i učitelé mají elektronickou i administrativní podporu studia/výuky v jednom systému, kterému důvěřují a který znají.

 • automatické zavádění kurzů vč. jejich nastavení

  Kurzy jsou automaticky zavedeny, bez nutnosti zásahu správce nebo učitele, vč. dalších nastavení (učitelé, cvičící, prerekvizity a jiné předpoklady).

 • široká škála podpůrných nástrojů e-learningu

  Využití podpůrných nástrojů zvyšuje komfort e-learningu (komunikační nástroje: e-maily, vývěsky; administrativní nástroje: aktuální seznamy studentů z „proměnlivého“ stavu v období registrace a zápisu; zadávání hodnocení prostřednictvím Poznámkových bloků, automatické udělování bodů hromadně z písemných zkoušek skenováním; systém přihlašování na zkoušky a další).

 • vlastní vývoj dle potřeb uživatelů

  Ojedinělá nabídka nástrojů v testovací agendě Odpovědníky, nabídka různých funkcionalit je vysoká (úměrná množství fakult a rozdílnosti učitelů, oborů), vývoj probíhá dle podnětů uživatelů.

 • propracovaná uživatelská podpora s propojením na vývojáře

  Uživatelská podpora pro administrativu studia, pro e-learning a pro multimédia.

 • e-learningová svépomoc studentů

  Identické možnosti agend, jako mají učitelé: vkládat studijní materiály, zakládat testovací otázky, diskusní vlákna apod.

 • semestrální historie kurzů

  Každý kurz je zařazen pod určitý semestr a má svoji historii, všechny lze snadno dohledat, studenti se mohou vracet k materiálům ze starších nebo neaktuálních kurzů.

 • sdílení části kurzů ve více předmětech

  Lze využít sdílení materiálů odkazováním nebo vzájemným zpřístupněním části kurzů.

 • spolehlivost, bezpečnost a trvalá dostupnost systému

  Dostupnost 99,7 %; zvládání zátěží při současných přístupech velkého množství učitelů a studentů; zajištění bezpečnosti, přístupových práv: např. každému zkušebnímu termínu jiný test.

 • unikátní služba pro odhalování plagiátů

  Nejen pro závěrečné práce, ale i pro odevzdávané úlohy, odpovědi v testech a dalších dokumentech kontrolovaných vůči MU, jiným vysokým a středním školám i vůči internetu.

Informační systém má dlouhodobě dobré výsledky a za dobu svého provozu získal řadu ocenění.

Podrobnosti o našem systému

Informační systém podporuje studijní administrativu, e-learning a komunikaci uvnitř školy řadou nástrojů a je masivně využíván asi 30 000 přihlášenými uživateli denně.

Co umí náš systém?

Chcete se dozvědět více o e-learningu na MU? Zeptejte se svého e-technika.

Uživatelská podpora IS MU
Lineární algebra online