Přihlášení do IS MU
  • Autorský kolektiv: PhDr. Hana Němcová.
  • Projekt: Drobná multimedializace ve výuce. Rozvojový projekt MŠMT ČR č. 83, program č. 8c "Podpora tvorby multimediálních vzdělávacích pomůcek a jejich využití v každodenní výuce na MU".
  • Typ projektu: E-learningová pomůcka v IS MU.
  • Použité technologie: E-learningové nástroje IS MU (interaktivní osnova, odpovědníky, správce souborů, diskusní fóra).
  • Předměty, v nichž je kurz využit: Angličtina pro přírodovědce 1 (JAP01), Angličtina pro přírodovědce 2 (JAP02).

Cíl a motivace

Hlavním cílem autorky bylo udělat výuku angličtiny pro studenty zábavnější, různorodými aktivitami je motivovat ke spontánnímu a intenzivnějšímu studiu jazyka, zlepšit jejich studijní výsledky, zjednodušit přístup ke studijním materiálům a nabídnout alternativy k samostudiu (procvičovací odpovědníky).

Charakteristika kurzu

Kurz zaměřený primárně pro studenty angličtiny na Přírodovědecké fakultě je vytvořený v prostředí e-learningových agend, které nabízí všem učitelům IS MU. Pro svůj cíl se vyučující snažila maximálně využít všeho co IS umožňuje - interaktivní osnova byla studentům rozcestníkem a průvodcem během celého semestru, diskusní fórum využila k vzájemnému poznání se studentů, odevzdávárny ke sběru esejí, odpovědníky k samostatné práci.

V personalizované interaktivní osnově studenti naleznou instrukce ke kurzu (kontaktní informace, informace o průběhu a ukončení předmětu) a odkazy na různé slovníky a stránky s gramatikou. Osnova slouží 4 seminárním skupinám - každá má svoji vlastní podosnovu, která je po každé hodině aktualizována (o to co se probralo, domácí úkoly apod.). Za každým tématem následuje odkaz na odpovědník, na kterém si studenti mohou nacvičit slovíčka a ověřit pochopení tématu, případně v rámci domácí přípravy vypracují zadaná cvičení, čímž se ušetří čas v průběhu semináře. Některá témata jsou podpořena odkazy na dokumenty nebo videa z BBC či jiných zdrojů. Mezi aktivitami se osvědčila panelová diskuze nebo týmová práce na projektech (tvorba plakátu a prezentace). Kladná zpětná vazba, kterou mezi studenty i v rámci ankety zaznamenala (studenti o panelové diskusi, kterou měli jako formu zápočtu, říkali: "bylo horší než učit se na zápočtový test ale, že je to velmi bavilo"), je pro tuto vyučující odměnou za velké úsilí vynaložené na vytvoření a tutorování kurzu.

Prohlídka kurzu

Kliknutím na miniaturu zobrazíte galerii. Následné kliknutí na levou/pravou stranu obrázku vás přepne na předchozí/následující náhled.

Problémy, se kterými se autorka potýkala

Problémy autorka měla se zlidšťováním grafické podoby kurzu. Tento nedostatek jí pomohl vyřešit e-technik a servisní středisko, které vytvořilo vyučující na míru barevnou šablonu. To plánuje do budoucna pro náročnější učitele vytvořit nabídku více stylů a barev, které by si autoři podobných materiálů mohli dle svých představ nastavovat.

Praktické doporučení autorky

Kolegové plánující vytváření elektronických podpor výuky by měli výukové materiály tvořit s ohledem na její elektronickou povahu, takže studujícím servírovat méně textu nebo text hodně členit do odstavců - hlavně moc nezahušťovat, přidat pro odlehčení dostatek obrázků, zvolit příjemné pozadí a poskytnout rozumné množství odkazů.
Velmi pozitivní zkušenost a zpětnou vazbu od studentů měla autorka kurzu s aktivitou prezentace plakátů, kdy plakáty přímo v hodině vyfotila, stáhla do PC a přes dataprojektor je studenti ve stejné hodině prezentovali před celou třídou. Všichni všechno viděli, což plakát samotný při velkém množství studentů neumožňuje.