Přihlášení do IS MU
  • Autorský kolektiv: PhDr. Eva Šrámková.
  • Projekt: Drobná multimedializace ve výuce. Rozvojový projekt MŠMT ČR č. 83, program č. 8c "Podpora tvorby multimediálních vzdělávacích pomůcek a jejich využití v každodenní výuce na MU".
  • Typ projektu: E-learningový kurz.
  • Použité technologie: E-learningové nástroje IS MU (interaktivní osnova, odpovědníky, správce souborů, diskusní fóra).
  • Předměty, v nichž je pomůcka využívána: Jazyk I.2. - němčina pro právníky (MP207Z).
  • V závěrečné prezentaci autora je více informací o cílech a možnostech využití kurzu.

Cíl a motivace

Cílem je podpořit a doplnit prezenční formu výuky o interaktivní cvičení, doplňkové materiály a internetové odkazy vztahující se bezprostředně k právnické němčině. Rozšířit slovní zásobu studentů o odbornou terminologii. Dále podpořit interkulturní kompetence - zdokonalování kompetencí komunikovat s právníky v německy mluvících zemích. Důležitým motivačním faktorem byl i fakt, že neexistuje učebnice orientovaná na výuku právnické němčiny.

Charakteristika kurzu

Pomůcka je primárně určena pro studenty 2. semestru Právnické fakulty a frekventanty CŽV. Pilířem kurzu je interaktivní osnova s 10 moduly s odbornými tématy vztahujícími se bezprostředně k prezenční formě výuky. Každý modul obsahuje receptivní a produktivní cvičení výhradně s odborným zaměřením, doplňkové materiály (obrázky, schémata) a internetové odkazy. Osnova v podstatě nahrazuje učebnici němčiny pro právníky.
Studenti dostávají interaktivní feedback. Zpětnou vazbu poskytli studenti v rámci ankety a jsou velmi spokojeni s poskytnutými materiály a připravenými kontrolními dotazníky.

Prohlídka kurzu

Kliknutím na miniaturu zobrazíte galerii. Následné kliknutí na levou/pravou stranu obrázku vás přepne na předchozí/následující náhled.

Problémy, se kterými se autoři potýkali

Každý začínající autor e-learningových kurzů musí počítat s tím, že tvorba kurzu je velká časová náročnost. Proto je dobré mít časovou rezervu.

Praktická doporučení tvůrců pro budoucí autory

Autorka doporučuje určitě spolupracovat s ostatními kolegy, poněvadž jen tak lze získat více nápadů pro své e-learningové kurzy. Mnoho inspirace jí samotné přinesly zejména prezentace kolegů jazykářů.