Přihlášení do IS MU
 • Autorský kolektiv:
  • Garance projektu: RNDr. Ludmila Tvrzová, PhD.
  • Obsahové řešení: doc. RNDr. Miroslav Němec, CSc.; prof. RNDr. Zdeněk Hubálek, DrCs.; MUDr. Ondřej Zahradníček; Mgr. Andrej Strásky; Mgr. Andrea Teshim.
  • Technické řešení: Mgr. Marek Stehlík.
 • Projekt: Rozvojový projekt MŠMT ČR č. 83, program č. 8c "Podpora tvorby multimediálních vzdělávacích pomůcek a jejich využití v každodenní výuce na MU".
 • Typ projektu: E-learnigový kurz v IS MU.
 • Použité technologie: HTML, IS MU (odpovědníky, osnovy), FLASH (aktivní objekty).
 • Předměty, v nichž je pomůcka využívána: Bi 4090 - Obecná mikrobiologie, Bi 5710 - Mikrobiologie, Bi 2050 - Základy obecné mikrobiologie, dále pro studenty oborů biologie, biologie se zaměřením na vzdělávání, molekulární a buněčná diagnostika, matematická biologie, biochemie, biofyzika, ekotoxikologie, chemie konzervování - restaurování.
 • V závěrečné prezentaci autora je více informací obsahu kurzu.

Cíl a motivace

Cílem tohoto projektu bylo připravit elektronický materiál k podpoře výuky mikrobiologie – podklady k přednáškám a pro samostudium, včetně kontroly znalostí studentů. Připravit materiál zahrnující texty, schémata a obrazový materiál – zpřístupnit studentům tyto materiály v prostředí IS MU jako interaktivní osnovy. Motivací bylo i nedostatek učebnic nebo příliš drahé učebnice.

Charakteristika kurzu

Kurz obsahuje interaktivní osnovu, která je členěna do 14ti tématických celků. Každý celek obsahuje vždy osnovu přednášky, obrázky a schémata podle náročnosti problematiky je doplněn o animace a hypertext kontrolní souhrnné otázky a testy ve formě odpovědníků. Animace slouží především k vysvětlení problémů, které jsou velmi obtížně slovně vysvětlitelné. Názorné propojení faktů na obrázcích to však umožňuje. Hypertext je určen především pro samostudium. Vedle běžného textu obsahuje propojení s dalšími zdroji informací – doplnění informací a pochopení vzájemných souvislostí.

Každý z modulů je dále strukturován na jednotlivé sekce. Student si vždy zobrazí vybraný modul a postupuje dle instrukcí lektora. Na konci modulů následuje ověření znalostí formou elektronického testu a je zde i možnost probrat problémové části v diskusním a technickém fóru. Některé moduly navíc obsahují také tzv. Odevzdávárnu, kam studenti musí do určitého data odevzdat své samostatné práce.

Každý procvičovací test se skládá z více typů otázek, které je možno snadno tvořit v IS MU. Pokud student na první pokud neodpoví na všechny otázky správně, je mu umožněno pracovat s daným odpovědníkem opakovaně. Odpovědi jsou bodovány, ale nemají vliv na celkové hodnocení studenta na konci semestru.

Prohlídka kurzu

Kliknutím na miniaturu zobrazíte galerii. Následné kliknutí na levou/pravou stranu obrázku vás přepne na předchozí/následující náhled.