Přihlášení do IS MU
 • Autorský kolektiv:
  • Garance projektu: Ing. Zbyněk Ulčák, Ph.D.
  • Obsahové řešení: Mgr. Benjamin Vail, M.Sc.
  • Technické a organizační řešení: Mgr. Benjamin Vail, M.Sc., Ing. Zbyněk Ulčák, Ph.D.
 • Projekt: Drobná multimedializace ve výuce. Rozvojový projekt MŠMT ČR č. 83, program č. 8c "Podpora tvorby multimediálních vzdělávacích pomůcek a jejich využití v každodenní výuce na MU".
 • Typ projektu: E-learningový kurz využívající nástroje IS MU.
 • Použité technologie: IS MU (Interaktivní osnovy, Odpovědníky, Odevzdávárny, Správce souborů), ozvučené powerpointové prezentace, materiály v PDF, streamy videonahrávek.
 • Předměty, v nichž je pomůcka využívána: Používá se v kurzu na FSS Introduction to Environmental Sociology (SOC165), v budoucnu se plánuje využití též studenty Lillehammer University College (skrze IS MU).
 • V závěrečné prezentaci autora je více informací o cílech a možnostech využití kurzu.

Cíl a motivace

Introduction to Environmental Sociology je startovní e-learningový kurz spolupráce Masarykovy univerzity v Brně a Lillehammer University College v Norsku. Účelem bylo multimedializovat obsah výuky, elektronická podoba má usnadnit dostupnost z obou univerzit. Kurz je vyučován kompletně v angličtině rodilým mluvčím.

Charakteristika kurzu

V rámci kurzu získá student přehled v nejdůležitějších oblastech oboru od 70. let. Kurz se primárně zaměřuje na trendy myšlenkových proudů v Americe. Témata zahrnují vzestup zájmu o problematiku enviromentální sociologie a úvod k teoretickým přístupům jako je "human exemptionalism", "new environmental paradigm", Marxismus, klasická teorie sociologie, "Treadmill of production" a modernizace ekologie. Kurz je rozdělen na příslušný počet týdnů, každá jednotlivá podosnova obsahuje odkazy na prezentace, texty, videa, odpovědníky, odevzdávárny.

Prohlídka kurzu

Kliknutím na miniaturu zobrazíte galerii. Následné kliknutí na levou/pravou stranu obrázku vás přepne na předchozí/následující náhled.

Problémy, se kterými se autoři potýkali

Jediné problémy se týkaly těch části IS MU, jež nejsou přeloženy do angličtiny, takže náročnost některých aplikací vzrostla.

Praktická doporučení tvůrců pro budoucí autory

Autor doporučuje využívat šablony (např. do týdnů v Interaktivní osnově), snažit se mít prezentace jednoduché. Využívat rovněž vytvořených anket na zjištění feedbacku od studentů.