Přihlášení do IS MU
 • Autorský kolektiv
  • Garance projektu: doc. PhDr. Jiří Voráč, Ph.D.
  • Obsahové řešení: Mgr. Jana Krátká, Ph.D., Mgr. Patrik Vacek.
  • Technické řešení: Jan Pospíšil, Mgr. Jana Krátká, Ph.D.
  • Grafické řešení: Mgr. Jana Krátká, Ph.D.
 • Projekt: Rozvojový projekt MŠMT ČR č. 83, program č. 8c "Podpora tvorby multimediálních vzdělávacích pomůcek a jejich využití v každodenní výuce na MU".
 • Typ projektu: Soubor audiovizuálních komentovaných ukázek a cvičebnice.
 • Použité technologie: HTML, audio/video ukázky, IS MU (Odpovědníky, Správce souborů).
 • Předměty, v nichž je pomůcka využívána: Základy filmové teorie I (FAVBKa02), Základy audiovizuální edukace (FAV115), Didaktika audiovizuální edukace (FAV116), Filmová a audiovizuální výchova (SZ2MP_FAAV), Filmová a mediální výchova (SZ2MP_FAMV), Praktikum z audiovizuální edukace (SZ7MP_PAUE), Semináře k teorii a metodice výchovy (SZ7BP_TEV2), Školní pedagogika (ZS1BP_SP1), Seminář k úvodu do pedagogiky a základům pedagogického myšlení (SZ7BP_UPD2). Pomůcka může sloužit i dalším kurzům, záleží pouze na vhodnosti tématu a dohodě s tvůrci.

Cíl a motivace

Pomůcka slouží pro rozšíření přehledu studentů, vyučujících a dalších zájemců z MU v oblasti audiovizuální kultury. Usiluje o to být uživatelsky přívětivým průvodcem vybranými tématy filmové a audiovizuální kultury, určitou audiovizuální čítankou či multimediálním zdrojem, na který je možné při výuce nebo studiu opakovaně odkazovat pro podrobnější a ilustrativní přiblížení některých problémů nebo tematických okruhů.

Charakteristika kurzu

Prakticky orientovaná pomůcka pro audiovizuální edukaci vybízí k využití, nebo odkazování jen na část dané lekce (dohromady 16). Jednotlivé lekce jsou doprovázeny bohatým ilustrativním materiálem (fotografie, videoukázky), který je doplněn srozumitelným komentářem vystihujícím podstatu daného problému; jednotlivé lekce obsahují původní originální texty. Lekce jsou doplněny rovněž seznamem doporučené literatury a náměty na úkoly a procvičování.
Pomůcka je vytvořena v poměrně jednoduchém a přehledném HTML, obsahuje množství fotografií (JPG, s možností jejich zvětšení) a videoukázky (FLV, uložené přímo ve správci souborů). Pomůcka je umístěna v IS MU ve speciálně vytvořeném, reálně neexistujícím předmětu: lze využít prakticky v jakémkoliv dalším kurzu.

Prohlídka kurzu

Kliknutím na miniaturu zobrazíte galerii. Následné kliknutí na levou/pravou stranu obrázku vás přepne na předchozí/následující náhled.

Praktická doporučení tvůrců pro budoucí autory

Tvůrci se s vážnějšími problémy nesetkali. Vytvoření této pomůcky však bylo náročné časově, sběr materiálů probíhal průběžně. Copyright ukázek je ošetřen (pomůcka je určena výhradně pro studijní potřeby) a konzultován s právníkem. Videa jsou v běžně používaném formátu. Pomůcka je zpracovávána tak, aby ji bylo možné průběžně aktualizovat o nové poznatky a materiály.