Přihlášení do IS MU
  • Autorský kolektiv:
    • Garance projektu: doc. RNDr. Petr Zbořil, CSc.
    • Technické řešení: doc. RNDr. Oldřich Janiczek, CSc.
  • Projekt: Rozvojový projekt MŠMT ČR č. 83, program č. 8c "Podpora tvorby multimediálních vzdělávacích pomůcek a jejich využití v každodenní výuce na MU".
  • Typ projektu: Elektronická učebnice, soubor virtuálních laboratoří
  • Použité technologie: HTML
  • Předměty, v nichž je pomůcka využívána: C3181 Biochemie I, C3850 Biochemie pro biology, C4182 Biochemie II, C5720 Biochemie pro učitelské studium.

Cíl a motivace

Vytvořit učební pomůcku pro studenty oboru biochemie, což obnášelo zpracovat textovou část, doplnit ji obrázky a testy a vytvořit videozáznamy z laboratoří.

Charakteristika kurzu

Pro vypracování kurzu byly použity materiály z elektronických příloh zakoupených publikací, volně šiřitelných zdrojů, firemních prospektů a instruktážních souborů k dodaným přístrojům a vlastní multimediální materiály. Učební materiály zpracované do elektronické učebnice obsahují výukový text doplněný o fotografie, obrázky, grafy a chemické vzorce (jednotlivé kapitoly jsou k dispozici i ve formátu DOC). Interaktivní učebnice biochemie obsahuje sekci zvanou "virtuální laboratoř", kde jsou studentům dostupné videoukázky (ve formátu MPEG) komentovaných i nekomentovaných chemických laboratorních metod. K těmto videoukázkám mají studenti k dispozici podklady pro přednášku a návody k realizaci jednotlivých chemických metod. K znázornění teorie využívá dále flashových animací chemických procesů a pro oddech přináší v sekci Schola ludus biochemické hry.

Prohlídka kurzu

Kliknutím na miniaturu zobrazíte galerii. Následné kliknutí na levou/pravou stranu obrázku vás přepne na předchozí/následující náhled.