Přihlášení do IS MU


Předmětová agenda Rozpisy studentů, kterou uživatelé najdou v Zaznamníku učitele, má ulehčit práci učitelům, kteří nechávají studenty zpracovávat seminární práce, referáty nebo skupinové projekty. Učiteli agenda doposud nabízela možnost založit "balík" a v jeho rámci specifikovat "témata/varianty" referátů, seminárních prací apod. Studenti si mohli tato témata v definované době registrovat. Vkládání vlastních návrhů témat agenda studentům nepovolovala.

Nově byla proto do agendy přidána volba "student má právo vložit téma". Bude-li učitel nyní chtít, mohou se studenti podílet na tvorbě témat a sami si témata, která chtějí zpracovávat, vymýšlet a učiteli navrhovat. Vyučující má samozřejmě právo studnetem navržené téma potvrdit nebo zamítnout. Informovanost studenta i učitele o založení a schválení tématu zajistí automaticky odeslaný e-mail.

Vyučující studentům v balíku povolí témata vytvářet (očima učitele)

 

Student zvolené téma uloží a zaregistruje si ho (očima studenta)

 

Vyučující má přehled o tématech a je na něm, zda je studentům schválí (očima učitele)

 

Kompletní nápovědu k agendě najdete v ISu: Osobní administrativa &rarr Nápověda &rarr Rozpisy studentů (autentizováno).