Přihlášení do IS MU
Masarykova univerzita

Elportál

Statistika přístupů pro Náměty na rozcvičení bez náčiní pro děti mladšího školního věku

Náměty na rozcvičení bez náčiní pro děti mladšího školního věku

Náměty na rozcvičení bez náčiní pro děti mladšího školního věku

Počet přístupů tohoto vydání publikace: 36299, z toho autentizovaných: 187.
Roční statistiky
Počet hodnot v zobrazeném období: 9
Celkový počet přístupů: 36299
Maximální počet přístupů: 6715
Průměrný počet přístupů: 4033.22
Medián počtu přístupů: 3939
Směrodatná odchylka: 4906.54

Statistiky se vztahují k období zachycenému zobrazeným grafem.

Měsíční statistiky
Počet hodnot v zobrazeném období: 12
Celkový počet přístupů: 4164
Maximální počet přístupů: 659
Průměrný počet přístupů: 347.00
Medián počtu přístupů: 327
Směrodatná odchylka: 433.07

Statistiky se vztahují k období zachycenému zobrazeným grafem.

Denní statistiky
Počet hodnot v zobrazeném období: 19
Počet nenulových hodnot: 9
Celkový počet přístupů: 132
Maximální počet přístupů: 32
Průměrný počet přístupů: 6.95
Směrodatná odchylka: 40.11

Statistiky se vztahují k období zachycenému zobrazeným grafem.

Doménové statistiky
Uživatelé nejčastěji přistupují z počítačů v doménách:

Statistiky jsou sestavovány jednou denně v nočních hodinách, přičemž jsou pro výpočet použita data unikátních přístupů (tj. od jednoho uživatele z jedné IP adresy je započítán maximálně jeden přístup k publikaci za hodinu).