Přihlášení do IS MU
Základy metod korekce refrakčních vad

Základy metod korekce refrakčních vad

Počet přístupů tohoto vydání publikace: 5136, z toho autentizovaných: 200.
Roční statistiky
Počet hodnot v zobrazeném období: 6
Celkový počet přístupů: 5136
Maximální počet přístupů: 1265
Průměrný počet přístupů: 856.00
Medián počtu přístupů: 850
Směrodatná odchylka: 715.41

Statistiky se vztahují k období zachycenému zobrazeným grafem.

Měsíční statistiky
Počet hodnot v zobrazeném období: 12
Celkový počet přístupů: 645
Maximální počet přístupů: 92
Průměrný počet přístupů: 53.75
Medián počtu přístupů: 54.5
Směrodatná odchylka: 71.67

Statistiky se vztahují k období zachycenému zobrazeným grafem.

Denní statistiky
Počet hodnot v zobrazeném období: 18
Počet nenulových hodnot: 8
Celkový počet přístupů: 24
Maximální počet přístupů: 8
Průměrný počet přístupů: 1.33
Směrodatná odchylka: 9.38

Statistiky se vztahují k období zachycenému zobrazeným grafem.

Doménové statistiky
Uživatelé nejčastěji přistupují z počítačů v doménách:

Statistiky jsou sestavovány jednou denně v nočních hodinách, přičemž jsou pro výpočet použita data unikátních přístupů (tj. od jednoho uživatele z jedné IP adresy je započítán maximálně jeden přístup k publikaci za hodinu).