Přihlášení do IS MU
Masarykova univerzita

Elportál

Statistika přístupů pro Metodický materiál k výuce první pomoci

Metodický materiál k výuce první pomoci

Metodický materiál k výuce první pomoci (4. vydání)

Počet přístupů tohoto vydání publikace: 9888, z toho autentizovaných: 216.
Roční statistiky
Počet hodnot v zobrazeném období: 7
Celkový počet přístupů: 9888
Maximální počet přístupů: 2015
Průměrný počet přístupů: 1412.57
Medián počtu přístupů: 1462
Směrodatná odchylka: 862.14

Statistiky se vztahují k období zachycenému zobrazeným grafem.

Měsíční statistiky
Počet hodnot v zobrazeném období: 12
Počet nenulových hodnot: 11
Celkový počet přístupů: 1330
Maximální počet přístupů: 195
Průměrný počet přístupů: 110.83
Medián počtu přístupů: 153.5
Směrodatná odchylka: 167.45

Statistiky se vztahují k období zachycenému zobrazeným grafem.

Denní statistiky
Počet hodnot v zobrazeném období: 18
Počet nenulových hodnot: 8
Celkový počet přístupů: 33
Maximální počet přístupů: 10
Průměrný počet přístupů: 1.83
Směrodatná odchylka: 11.94

Statistiky se vztahují k období zachycenému zobrazeným grafem.

Doménové statistiky
Uživatelé nejčastěji přistupují z počítačů v doménách:

Statistiky jsou sestavovány jednou denně v nočních hodinách, přičemž jsou pro výpočet použita data unikátních přístupů (tj. od jednoho uživatele z jedné IP adresy je započítán maximálně jeden přístup k publikaci za hodinu).