Přihlášení do IS MU
Masarykova univerzita

Elportál

Statistika přístupů pro Pojmy z řízení lidských zdrojů a psychologie práce

Pojmy z řízení lidských zdrojů a psychologie práce

Pojmy z řízení lidských zdrojů a psychologie práce (2. vydání)

Počet přístupů tohoto vydání publikace: 280
Roční statistiky
Počet hodnot v zobrazeném období: 2
Celkový počet přístupů: 280
Maximální počet přístupů: 249
Průměrný počet přístupů: 140.00
Medián počtu přístupů: 140
Směrodatná odchylka: 154.15

Statistiky se vztahují k období zachycenému zobrazeným grafem.

Měsíční statistiky
Počet hodnot v zobrazeném období: 7
Celkový počet přístupů: 280
Maximální počet přístupů: 79
Průměrný počet přístupů: 40.00
Medián počtu přístupů: 35
Směrodatná odchylka: 49.82

Statistiky se vztahují k období zachycenému zobrazeným grafem.

Denní statistiky
Počet hodnot v zobrazeném období: 16
Počet nenulových hodnot: 6
Celkový počet přístupů: 9
Maximální počet přístupů: 2
Průměrný počet přístupů: 0.56
Směrodatná odchylka: 3.15

Statistiky se vztahují k období zachycenému zobrazeným grafem.

Doménové statistiky
Uživatelé nejčastěji přistupují z počítačů v doménách:

Statistiky jsou sestavovány jednou denně v nočních hodinách, přičemž jsou pro výpočet použita data unikátních přístupů (tj. od jednoho uživatele z jedné IP adresy je započítán maximálně jeden přístup k publikaci za hodinu).