Přihlášení do IS MU
Masarykova univerzita

Elportál

Statistika přístupů pro Pojmy z řízení lidských zdrojů a psychologie práce

Pojmy z řízení lidských zdrojů a psychologie práce

Pojmy z řízení lidských zdrojů a psychologie práce (2. vydání)

Počet přístupů tohoto vydání publikace: 520
Roční statistiky
Počet hodnot v zobrazeném období: 2
Celkový počet přístupů: 520
Maximální počet přístupů: 489
Průměrný počet přístupů: 260.00
Medián počtu přístupů: 260
Směrodatná odchylka: 323.85

Statistiky se vztahují k období zachycenému zobrazeným grafem.

Měsíční statistiky
Počet hodnot v zobrazeném období: 12
Celkový počet přístupů: 489
Maximální počet přístupů: 79
Průměrný počet přístupů: 40.75
Medián počtu přístupů: 36.5
Směrodatná odchylka: 67.23

Statistiky se vztahují k období zachycenému zobrazeným grafem.

Denní statistiky
Počet hodnot v zobrazeném období: 12
Počet nenulových hodnot: 2
Celkový počet přístupů: 8
Maximální počet přístupů: 4
Průměrný počet přístupů: 0.67
Směrodatná odchylka: 5.16

Statistiky se vztahují k období zachycenému zobrazeným grafem.

Doménové statistiky
Uživatelé nejčastěji přistupují z počítačů v doménách:

Statistiky jsou sestavovány jednou denně v nočních hodinách, přičemž jsou pro výpočet použita data unikátních přístupů (tj. od jednoho uživatele z jedné IP adresy je započítán maximálně jeden přístup k publikaci za hodinu).