Přihlášení do IS MU
Masarykova univerzita

Elportál

Statistika přístupů pro Pojmy z řízení lidských zdrojů a psychologie práce

Pojmy z řízení lidských zdrojů a psychologie práce

Pojmy z řízení lidských zdrojů a psychologie práce (2. vydání)

Počet přístupů tohoto vydání publikace: 380
Roční statistiky
Počet hodnot v zobrazeném období: 2
Celkový počet přístupů: 380
Maximální počet přístupů: 349
Průměrný počet přístupů: 190.00
Medián počtu přístupů: 190
Směrodatná odchylka: 224.86

Statistiky se vztahují k období zachycenému zobrazeným grafem.

Měsíční statistiky
Počet hodnot v zobrazeném období: 10
Celkový počet přístupů: 380
Maximální počet přístupů: 79
Průměrný počet přístupů: 38.00
Medián počtu přístupů: 34.5
Směrodatná odchylka: 52.92

Statistiky se vztahují k období zachycenému zobrazeným grafem.

Denní statistiky
Počet hodnot v zobrazeném období: 15
Počet nenulových hodnot: 5
Celkový počet přístupů: 17
Maximální počet přístupů: 6
Průměrný počet přístupů: 1.13
Směrodatná odchylka: 7.86

Statistiky se vztahují k období zachycenému zobrazeným grafem.

Doménové statistiky
Uživatelé nejčastěji přistupují z počítačů v doménách:

Statistiky jsou sestavovány jednou denně v nočních hodinách, přičemž jsou pro výpočet použita data unikátních přístupů (tj. od jednoho uživatele z jedné IP adresy je započítán maximálně jeden přístup k publikaci za hodinu).