Přihlášení do IS MU
Jak citovat

Jak citovat

Počet přístupů tohoto vydání publikace: 906, z toho autentizovaných: 2.
Roční statistiky
Počet hodnot v zobrazeném období: 1
Celkový počet přístupů: 906
Maximální počet přístupů: 906
Průměrný počet přístupů: 906.00
Medián počtu přístupů: 906
Směrodatná odchylka: 0.00

Statistiky se vztahují k období zachycenému zobrazeným grafem.

Měsíční statistiky
Počet hodnot v zobrazeném období: 5
Celkový počet přístupů: 906
Maximální počet přístupů: 486
Průměrný počet přístupů: 181.20
Medián počtu přístupů: 240
Směrodatná odchylka: 379.88

Statistiky se vztahují k období zachycenému zobrazeným grafem.

Denní statistiky
Počet hodnot v zobrazeném období: 15
Počet nenulových hodnot: 5
Celkový počet přístupů: 13
Maximální počet přístupů: 6
Průměrný počet přístupů: 0.87
Směrodatná odchylka: 6.61

Statistiky se vztahují k období zachycenému zobrazeným grafem.

Doménové statistiky
Uživatelé nejčastěji přistupují z počítačů v doménách:

Statistiky jsou sestavovány jednou denně v nočních hodinách, přičemž jsou pro výpočet použita data unikátních přístupů (tj. od jednoho uživatele z jedné IP adresy je započítán maximálně jeden přístup k publikaci za hodinu).