Přihlášení do IS MU
Masarykova univerzita

Elportál

Statistika přístupů pro Fyziologie – teorie k praktickým cvičením

Fyziologie – teorie k praktickým cvičením

Fyziologie – teorie k praktickým cvičením

Počet přístupů tohoto vydání publikace: 581, z toho autentizovaných: 38.
Roční statistiky
Počet hodnot v zobrazeném období: 2
Celkový počet přístupů: 581
Maximální počet přístupů: 527
Průměrný počet přístupů: 290.50
Medián počtu přístupů: 290.5
Směrodatná odchylka: 334.46

Statistiky se vztahují k období zachycenému zobrazeným grafem.

Měsíční statistiky
Počet hodnot v zobrazeném období: 6
Celkový počet přístupů: 581
Maximální počet přístupů: 207
Průměrný počet přístupů: 96.83
Medián počtu přístupů: 45.5
Směrodatná odchylka: 133.31

Statistiky se vztahují k období zachycenému zobrazeným grafem.

Denní statistiky
Počet hodnot v zobrazeném období: 19
Počet nenulových hodnot: 9
Celkový počet přístupů: 69
Maximální počet přístupů: 14
Průměrný počet přístupů: 3.63
Směrodatná odchylka: 19.40

Statistiky se vztahují k období zachycenému zobrazeným grafem.

Doménové statistiky
Uživatelé nejčastěji přistupují z počítačů v doménách:

Statistiky jsou sestavovány jednou denně v nočních hodinách, přičemž jsou pro výpočet použita data unikátních přístupů (tj. od jednoho uživatele z jedné IP adresy je započítán maximálně jeden přístup k publikaci za hodinu).