Přihlášení do IS MU
Masarykova univerzita

Elportál

Statistika přístupů pro Teorie bifurkací, chaos a fraktály

Teorie bifurkací, chaos a fraktály

Teorie bifurkací, chaos a fraktály

Počet přístupů tohoto vydání publikace: 57, z toho autentizovaných: 2.
Roční statistiky
Počet hodnot v zobrazeném období: 2
Celkový počet přístupů: 57
Maximální počet přístupů: 49
Průměrný počet přístupů: 28.50
Medián počtu přístupů: 28.5
Směrodatná odchylka: 28.99

Statistiky se vztahují k období zachycenému zobrazeným grafem.

Měsíční statistiky
Počet hodnot v zobrazeném období: 3
Celkový počet přístupů: 57
Maximální počet přístupů: 35
Průměrný počet přístupů: 19.00
Medián počtu přístupů: 35
Směrodatná odchylka: 20.05

Statistiky se vztahují k období zachycenému zobrazeným grafem.

Denní statistiky
Počet hodnot v zobrazeném období: 12
Počet nenulových hodnot: 2
Celkový počet přístupů: 5
Maximální počet přístupů: 4
Průměrný počet přístupů: 0.42
Směrodatná odchylka: 3.86

Statistiky se vztahují k období zachycenému zobrazeným grafem.

Doménové statistiky
Uživatelé nejčastěji přistupují z počítačů v doménách:

Statistiky jsou sestavovány jednou denně v nočních hodinách, přičemž jsou pro výpočet použita data unikátních přístupů (tj. od jednoho uživatele z jedné IP adresy je započítán maximálně jeden přístup k publikaci za hodinu).