Přihlášení do IS MU
Běh na lyžích – Volný způsob běhu

Běh na lyžích – Volný způsob běhu

Počet přístupů tohoto vydání publikace: 2406, z toho autentizovaných: 17.
Roční statistiky
Počet hodnot v zobrazeném období: 15
Celkový počet přístupů: 2406
Maximální počet přístupů: 815
Průměrný počet přístupů: 160.40
Medián počtu přístupů: 33
Směrodatná odchylka: 981.93

Statistiky se vztahují k období zachycenému zobrazeným grafem.

Měsíční statistiky
Počet hodnot v zobrazeném období: 12
Počet nenulových hodnot: 6
Celkový počet přístupů: 10
Maximální počet přístupů: 3
Průměrný počet přístupů: 0.83
Medián počtu přístupů: 0.5
Směrodatná odchylka: 3.42

Statistiky se vztahují k období zachycenému zobrazeným grafem.

Denní statistiky
Počet hodnot v zobrazeném období: 10
Počet nenulových hodnot:
Průměrný počet přístupů: 0.00
Směrodatná odchylka: 0.00

Statistiky se vztahují k období zachycenému zobrazeným grafem.

Doménové statistiky
Uživatelé nejčastěji přistupují z počítačů v doménách:

Statistiky jsou sestavovány jednou denně v nočních hodinách, přičemž jsou pro výpočet použita data unikátních přístupů (tj. od jednoho uživatele z jedné IP adresy je započítán maximálně jeden přístup k publikaci za hodinu).