Přihlášení do IS MU
Masarykova univerzita

Elportál

Statistika přístupů pro Běh na lyžích – Volný způsob běhu

Běh na lyžích – Volný způsob běhu

Běh na lyžích – Volný způsob běhu

Počet přístupů tohoto vydání publikace: 2369, z toho autentizovaných: 17.
Roční statistiky
Počet hodnot v zobrazeném období: 13
Celkový počet přístupů: 2369
Maximální počet přístupů: 815
Průměrný počet přístupů: 182.23
Medián počtu přístupů: 33
Směrodatná odchylka: 957.99

Statistiky se vztahují k období zachycenému zobrazeným grafem.

Měsíční statistiky
Počet hodnot v zobrazeném období: 12
Počet nenulových hodnot: 6
Celkový počet přístupů: 28
Maximální počet přístupů: 12
Průměrný počet přístupů: 2.33
Medián počtu přístupů: 6
Směrodatná odchylka: 11.60

Statistiky se vztahují k období zachycenému zobrazeným grafem.

Denní statistiky
Počet hodnot v zobrazeném období: 10
Počet nenulových hodnot:
Průměrný počet přístupů: 0.00
Směrodatná odchylka: 0.00

Statistiky se vztahují k období zachycenému zobrazeným grafem.

Doménové statistiky
Uživatelé nejčastěji přistupují z počítačů v doménách:

Statistiky jsou sestavovány jednou denně v nočních hodinách, přičemž jsou pro výpočet použita data unikátních přístupů (tj. od jednoho uživatele z jedné IP adresy je započítán maximálně jeden přístup k publikaci za hodinu).