Přihlášení do IS MU
Tanec zrakově postižených

Tanec zrakově postižených

Počet přístupů tohoto vydání publikace: 749, z toho autentizovaných: 3.
Roční statistiky
Počet hodnot v zobrazeném období: 11
Celkový počet přístupů: 749
Maximální počet přístupů: 276
Průměrný počet přístupů: 68.09
Medián počtu přístupů: 18
Směrodatná odchylka: 256.90

Statistiky se vztahují k období zachycenému zobrazeným grafem.

Měsíční statistiky
Počet hodnot v zobrazeném období: 12
Počet nenulových hodnot: 6
Celkový počet přístupů: 30
Maximální počet přístupů: 16
Průměrný počet přístupů: 2.50
Medián počtu přístupů: 8
Směrodatná odchylka: 15.26

Statistiky se vztahují k období zachycenému zobrazeným grafem.

Denní statistiky
Počet hodnot v zobrazeném období: 10
Počet nenulových hodnot:
Průměrný počet přístupů: 0.00
Směrodatná odchylka: 0.00

Statistiky se vztahují k období zachycenému zobrazeným grafem.

Doménové statistiky
Uživatelé nejčastěji přistupují z počítačů v doménách:

Statistiky jsou sestavovány jednou denně v nočních hodinách, přičemž jsou pro výpočet použita data unikátních přístupů (tj. od jednoho uživatele z jedné IP adresy je započítán maximálně jeden přístup k publikaci za hodinu).