Přihlášení do IS MU
Masarykova univerzita

Elportál

Statistika přístupů pro Občanské právo

Občanské právo

Občanské právo (5. vydání)

Počet přístupů tohoto vydání publikace: 619, z toho autentizovaných: 26.
Roční statistiky
Počet hodnot v zobrazeném období: 10
Celkový počet přístupů: 619
Maximální počet přístupů: 335
Průměrný počet přístupů: 61.90
Medián počtu přístupů: 194
Směrodatná odchylka: 308.20

Statistiky se vztahují k období zachycenému zobrazeným grafem.

Měsíční statistiky
Počet hodnot v zobrazeném období: 12
Počet nenulových hodnot: 3
Celkový počet přístupů: 5
Maximální počet přístupů: 2
Průměrný počet přístupů: 0.42
Směrodatná odchylka: 2.63

Statistiky se vztahují k období zachycenému zobrazeným grafem.

Denní statistiky
Počet hodnot v zobrazeném období: 10
Počet nenulových hodnot:
Průměrný počet přístupů: 0.00
Směrodatná odchylka: 0.00

Statistiky se vztahují k období zachycenému zobrazeným grafem.

Doménové statistiky
Uživatelé nejčastěji přistupují z počítačů v doménách:

Statistiky jsou sestavovány jednou denně v nočních hodinách, přičemž jsou pro výpočet použita data unikátních přístupů (tj. od jednoho uživatele z jedné IP adresy je započítán maximálně jeden přístup k publikaci za hodinu).