Přihlášení do IS MU
První pomoc

První pomoc

Počet přístupů tohoto vydání publikace: 2487, z toho autentizovaných: 49.
Roční statistiky
Počet hodnot v zobrazeném období: 11
Celkový počet přístupů: 2487
Maximální počet přístupů: 1181
Průměrný počet přístupů: 226.09
Medián počtu přístupů: 16
Směrodatná odchylka: 1049.14

Statistiky se vztahují k období zachycenému zobrazeným grafem.

Měsíční statistiky
Počet hodnot v zobrazeném období: 12
Počet nenulových hodnot: 10
Celkový počet přístupů: 63
Maximální počet přístupů: 20
Průměrný počet přístupů: 5.25
Medián počtu přístupů: 10.5
Směrodatná odchylka: 19.81

Statistiky se vztahují k období zachycenému zobrazeným grafem.

Denní statistiky
Počet hodnot v zobrazeném období: 10
Počet nenulových hodnot:
Průměrný počet přístupů: 0.00
Směrodatná odchylka: 0.00

Statistiky se vztahují k období zachycenému zobrazeným grafem.

Doménové statistiky
Uživatelé nejčastěji přistupují z počítačů v doménách:

Statistiky jsou sestavovány jednou denně v nočních hodinách, přičemž jsou pro výpočet použita data unikátních přístupů (tj. od jednoho uživatele z jedné IP adresy je započítán maximálně jeden přístup k publikaci za hodinu).