Přihlášení do IS MU
Úvod do informatiky

Úvod do informatiky

Počet přístupů tohoto vydání publikace: 776, z toho autentizovaných: 17.
Roční statistiky
Počet hodnot v zobrazeném období: 11
Celkový počet přístupů: 776
Maximální počet přístupů: 141
Průměrný počet přístupů: 70.55
Medián počtu přístupů: 61
Směrodatná odchylka: 112.79

Statistiky se vztahují k období zachycenému zobrazeným grafem.

Měsíční statistiky
Počet hodnot v zobrazeném období: 12
Počet nenulových hodnot: 10
Celkový počet přístupů: 58
Maximální počet přístupů: 13
Průměrný počet přístupů: 4.83
Medián počtu přístupů: 2
Směrodatná odchylka: 14.55

Statistiky se vztahují k období zachycenému zobrazeným grafem.

Denní statistiky
Počet hodnot v zobrazeném období: 10
Počet nenulových hodnot:
Průměrný počet přístupů: 0.00
Směrodatná odchylka: 0.00

Statistiky se vztahují k období zachycenému zobrazeným grafem.

Doménové statistiky
Uživatelé nejčastěji přistupují z počítačů v doménách:

Statistiky jsou sestavovány jednou denně v nočních hodinách, přičemž jsou pro výpočet použita data unikátních přístupů (tj. od jednoho uživatele z jedné IP adresy je započítán maximálně jeden přístup k publikaci za hodinu).