Přihlášení do IS MU
Občanské právo

Občanské právo (6. vydání)

Počet přístupů tohoto vydání publikace: 4168, z toho autentizovaných: 387.
Roční statistiky
Počet hodnot v zobrazeném období: 10
Celkový počet přístupů: 4168
Maximální počet přístupů: 747
Průměrný počet přístupů: 416.80
Medián počtu přístupů: 475.5
Směrodatná odchylka: 606.75

Statistiky se vztahují k období zachycenému zobrazeným grafem.

Měsíční statistiky
Počet hodnot v zobrazeném období: 12
Celkový počet přístupů: 176
Maximální počet přístupů: 34
Průměrný počet přístupů: 14.67
Medián počtu přístupů: 19.5
Směrodatná odchylka: 28.26

Statistiky se vztahují k období zachycenému zobrazeným grafem.

Denní statistiky
Počet hodnot v zobrazeném období: 13
Počet nenulových hodnot: 3
Celkový počet přístupů: 6
Maximální počet přístupů: 2
Průměrný počet přístupů: 0.46
Směrodatná odchylka: 3.04

Statistiky se vztahují k období zachycenému zobrazeným grafem.

Doménové statistiky
Uživatelé nejčastěji přistupují z počítačů v doménách:

Statistiky jsou sestavovány jednou denně v nočních hodinách, přičemž jsou pro výpočet použita data unikátních přístupů (tj. od jednoho uživatele z jedné IP adresy je započítán maximálně jeden přístup k publikaci za hodinu).