Přihlášení do IS MU
Masarykova univerzita

Elportál

Statistika přístupů pro Rodinné právo – Czech Family Law

Rodinné právo – Czech Family Law

Rodinné právo – Czech Family Law (4. vydání)

Počet přístupů tohoto vydání publikace: 4389, z toho autentizovaných: 893.
Roční statistiky
Počet hodnot v zobrazeném období: 11
Celkový počet přístupů: 4389
Maximální počet přístupů: 1286
Průměrný počet přístupů: 399.00
Medián počtu přístupů: 285
Směrodatná odchylka: 1029.88

Statistiky se vztahují k období zachycenému zobrazeným grafem.

Měsíční statistiky
Počet hodnot v zobrazeném období: 12
Celkový počet přístupů: 157
Maximální počet přístupů: 25
Průměrný počet přístupů: 13.08
Medián počtu přístupů: 19
Směrodatná odchylka: 20.42

Statistiky se vztahují k období zachycenému zobrazeným grafem.

Denní statistiky
Počet hodnot v zobrazeném období: 12
Počet nenulových hodnot: 2
Celkový počet přístupů: 4
Maximální počet přístupů: 2
Průměrný počet přístupů: 0.33
Směrodatná odchylka: 2.58

Statistiky se vztahují k období zachycenému zobrazeným grafem.

Doménové statistiky
Uživatelé nejčastěji přistupují z počítačů v doménách:

Statistiky jsou sestavovány jednou denně v nočních hodinách, přičemž jsou pro výpočet použita data unikátních přístupů (tj. od jednoho uživatele z jedné IP adresy je započítán maximálně jeden přístup k publikaci za hodinu).