Přihlášení do IS MU
Přehled systému a fylogeneze živočichů (Metazoa) Vyučující: RNDr. Michal Horsák, Ph.D., RNDr. Jana Schenková, CSc. (PřF)
Typ projektu: výukový materiál
Druh práce: digitalizace a konverze videa, úpravy obrázků, programování rozhraní
Použité technologie: Flash, ActionScript, XML, XSLT
Zpracováno za: 350 hodin

Studijní pomůcka obsahuje přehled cca 1000 taxonů eukaryotických organismů uspořádaných podle jejich fylogenetického vývoje (více než 1000 obrázků a 160 videoklipů).

Doporučujeme: Přehled systému a fylogeneze živočichů (Metazoa) (autentizováno) – nahlédněte

Technická stránka projektu a postup řešení

Vyučující chtěli studentům přiblížit strukturu fylogenetického vývoje, který je probírán v rámci předmětu Systém a evoluce bezobratlých a Systém a evoluce bezobratlých – cvičení, usnadnit jim vyhledávání jednotlivých taxonů, včetně jejich prohlížení, a také jim ukázat živočichy v jejich přirozeném životním prostředí.

V dosavadní podobě byl systém zpracovaný formou powerpointových slideshow s obrázky a popisem typických představitelů jednotlivých skupin a stručný přehled systému ve formátu DOC. Sbírka videoklipů byla k dispozici na videokazetách VHS. V této podobě se ovšem nedala organicky zapojit do systému.

Zpracování zakázky proběhlo v několika krocích:

  • převedení videoklipy z videokazet VHS do digitální podoby (konkrétně do formátu FLV)
  • vytvoření datové struktury pro fylogenetický strom
  • vyextrahování dat z prezentací — popisy a obrázky organismů — a jejich uspořádání do stromu
  • připojení videogalerie s popisy videoklipů k jednotlivým skupinám
  • vytvoření grafického rozhraní pro procházení systému s důrazem na fylogenetický vývoj organismů
  • vložení vyhledávání významnějších skupin v systému
Úsek fylogenetického stromu
Úsek fylogenetického stromu
Systémový strom s ukázkami zástupců
Systémový strom s ukázkami zástupců
POPISEK OBRÁZKU
Videogalerie

Ohlas vyučujícího

Jana Schenková

E-learningový materiál „Přehled systému a fylogeneze živočichů“ používám při výuce předmětu Bi1030c Systém a evoluce bezobratlých – cvičení. Tento materiál mi poskytl dvě zásadní výhody a změny.

  1. Při výkladu o jednotlivých skupinách živočichů, ke kterému používám powerpointové prezentace, mohu přímo vstoupit do fylogenetického stromu a pustit studentům filmový záběr k probírané skupině, aniž bych musela pouštět video a příslušný záznam pracně vyhledávat. Studenti názorně vidí pozici dané skupiny na fylogenetickém stromu, její vztahy k ostatním skupinám i vyšším taxonomickým jednotkám. Při promítání určitého záběru vidí i jeho stručný popis.
  2. Studentům je celý materiál přístupný i po skončení výuky, pokud je něco zaujalo, mohou si to doma znova prohlédnout. Mohou si při procházení jednotlivými větvemi stromu opakovat své znalosti ze systému, kromě filmových záběrů si mohou prohlédnout i fotografie a obrázky jednotlivých organismů. Systém vyhledávání pojmů jim umožňuje najít i organismy, jejichž zařazení neznají. V galerii videoklipů se mohou podívat vždy na skupinu záběrů, které patří k jednomu tématu probíranému na cvičení.

Celkově jsem s materiálem velmi spokojena a v jarním semestru jej budu používat také při výuce předmětu Bi2000c Systém a evoluce živočichů – cvičení.

Michal Horsák

Tento výukový materiál je v hojné míře používán i na základní přednášce „Systém a evoluce bezobratlých“. Usnadňuje ukázku fylogenetických vztahů probíraných taxonů a umožňuje plynulé posouvání se v rámci jednotlivých úrovní. Možnost spuštění vložených videoklipů dále oživuje a doplňuje výuku.

Ještě více než doplněk výuky je elektronická podoba fylogeneze a systému efektivním studijním materiálem. Detailní znalost fylogenetických vztahů je základní podmínkou úspěšného složení zkoušky. V minulosti si studenti mohli celistvý záznam fylogeneze vytvořit pouze seskládáním vytištěných dílčích fylogenetických stromů. Naopak dnes se mohou interaktivně toulat fylogenezí a testovat si své znalosti na všech úrovních systému. Navíc mohou okamžitě prohlížet typické zástupce jakékoliv skupiny – v současnosti aplikace obsahuje 1028 obrázků 999 vybraných taxonů a 161 videosekvencí.

Aplikace se u studentů dočkala mimořádného ohlasu. Její využití překračuje výuku předmětu Systém a evoluce bezobratlých, pro který byla primárně vytvořena. Protože se jedná o předmět bakalářských i magisterských státnic, je tento výukový materiál hojně používán i studenty vyšších ročníků. Ve výuce je aplikace dále využívána v předmětech Systém a evoluce živočichů a Speciální zoologie bezobratlých.

Z osobní zkušenosti mohu prohlásit, že služby které nabízí servisní středisko e-learningu jsou na profesionální úrovni a jsou neocenitelnou pomocí při přípravě kvalitní a moderní výuky. Existence střediska významně zvyšuje úroveň výuky na naší fakultě a tedy i prestiž naší univerzity.